Sven-Erik Hammar får ansvaret för LRFs internationella skogsfrågor i Bryssel

Sven-Erik Hammar, vice ordförande i LRF och ordförande i LRF Skogsägarna, blir ansvarig för LRFs internationella skogsfrågor inom EU.

Sven-Erik Hammar får uppdraget att bygga upp LRFs nya verksamhet i samarbete med skogsägarföreningarna.

— De skogliga frågorna blir allt viktigare och vi har länge känt ett behov av att stärka den svenska positionen i Bryssel. Jag är glad att Sven-Erik Hammar, med sin stora erfarenhet och breda nätverk, blir ansvarig för detta, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Genom LRF Skogsägarna, som även är branschorganisationen för de fyra skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra skogsägarna, har LRF arbetat framgångsrikt med skogsfrågor. Under de senaste åren har skogen allt oftare använts som ett slagträ i klimatdebatten inom EU.

– Vi har fått jobba med flera brandkårsutryckningar för att förklara och försvara de svenska skogsägarnas positioner i Bryssel. Vi har därför behov av att kunna jobba mer proaktivt och långsiktigt med de skogliga frågorna inom EU. Nu skapar vi en sådan plattform, säger Palle Borgström.

I viktiga frågor som LULUCEF och RED-direktiven har LRF Skogsägarna tillsammans med de svenska skogsägarföreningarna fått kämpa mycket hårt för att Sverige ska kunna bibehålla sin framgångsrika skogspolitik. Den som innebär att en stark äganderätt med ”frihet under ansvar” lett till ett hållbart skogsbruk med ökad skogstillväxt och lönsamt skogsföretagande.

– Vi har idag dubbelt så mycket skog i Sverige som för hundra år sedan. Svenska skogsägare levererar förnybar råvara till ett fossilfritt samhälle, där vi ersätter olja, plast och betong med hållbart brukad skog. LRF och LRF Skogsägarnas arbete i Bryssel är avgörande för att vi i Sverige ska kunna bibehålla vår framgångsrika modell och kunna berätta om våra goda resultat för andra länder, säger Sven-Erik Hammar.

Som LRF och skogsägarföreningarnas representant i Bryssel blir Sven-Erik Hammars roll att förstärka ett internationellt nätverk för skogliga frågor och driva på EU-samarbetet inom ramen för CEPF, de nationella skogsägarorganisationernas samarbetsorganisation. Uppdraget kommer att innebära ett internationellt näringspolitiskt arbete, samordning av branschgemensamma angelägenheter för skogsägarföreningarna samt skogliga projekt.

Det nya internationella uppdraget innebär samtidigt att Sven-Erik Hammar lämnar sina uppdrag som styrelseledamot och vice ordförande i LRF och ordförande för LRF Skogsägarna.

– Samarbeta ger styrka, det gäller både här hemma och i Bryssel. Framtiden rymmer stora möjligheter för Sveriges skogsägare och det gäller att tillvara ta dessa. Fossilfrihet, bioekonomi och äganderätt ligger mig varmt om hjärtat. Jag ser fram emot att kunna fokusera på att stärka den svenska skogliga positionen i Bryssel, säger Sven-Erik Hammar var uppdrag inleds i juli.

Inför LRFs förbundsstämma föreslår valberedningen att Paul Christensson, tidigare regionordförande för LRF i Västra Götaland och vice ordförande i skogskoncernen Södra, ersätter Sven-Erik Hammar i LRFs styrelse.

– Paul Christensson är väl förankrad inom LRF. Han har stor erfarenhet och kompetens, ett brett LRF-perspektiv och stor kunskap i skogsfrågorna. Hans breda nätverk både inom skogen och övriga branscher gör honom mycket lämpad för styrelseuppdraget, säger Viktoria Josefsson, ordförande i LRFs valberedning.

Efter LRFs förbundsstämma kommer styrelsen och Skogsägardelegationen i juni att besluta om vem som blir ny ordförande för LRF Skogsägarna.

Pressbilder:

Sven-Erik Hammar blir LRF och skogsägarföreningarnas representant i Bryssel.

Paul Christensson föreslås som ny ledamot i LRFs förbundsstyrelse.

För mera information, kontakta LRF Pressavdelning, 010-1844070

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera

Media

Media