Svensk mat vinnare i alpina VM

Nu börjar VM-festen 2019. För första gången får maten en given plats i hållbarhetsarbetet vid dessa stora internationella evenemang. Alpina VM i Åre och Skidskytte VM i Östersund ska skapa VM i världsklass tillsammans med svenskproducerad mat.

– Vi har mycket fin mat att vara stolta över, då gäller det att lyfta fram den även i internationella sammanhang, säger Niklas Carlsson, vd för Åre VM 2019.

Tack vare en överenskommelse med de två VM-bolagen, LRF samt regionala och kommunala företrädare, kommer hållbart producerad svensk mat att mätta både funktionärer, media och publik. LRF Jämtland har arbetat fram ett avtal där målbilden under evenemangen är att minst 80 procent av maten som serveras ska vara producerad och förädlad i Sverige. Den lokala och regionala maten ska prioriteras och synliggöras för att göra miljöbelastningen så liten som möjligt. På menyerna kommer det därför att framgå var maten kommer ifrån. Det handlar om lokala råvaror alltifrån svamp, rotfrukter och ost till kött från bland annat ren, älg och nöt.

– Både Skidskyttet och Alpina-VM har ett tydligt hållbarhetsfokus vilket gör att vår överenskommelse stämmer väl in med den totala hållbarhetsprofilen. Avtalet bygger på förtroende, det vill säga att samtliga parter strävar efter att nå samma mål, säger Lars Ahlin Grinde, regionordförande för LRF Jämtland.

LRF ingick 2018 i ett partnerskap med de båda arrangemangen samt andra aktörer. LRF har bjudit in partnerskapen till en nätverksträff om maten och klimatet, fungerat som bollplank för chefskockarna, producenter och grossister, samt tagit fram marknadsföringsmaterial för att exponera den svenska matens mervärden.

– Ett bra mathantverk växer fram tack vare en bra basproduktion. I Jämtland har vi många skickliga producenter. Mjölk- och kött är de dominerande näringarna. Det känns verkligen bra att  VM-arrangörerna med hjälp  av vår svenska mat har tagit ett stort ansvar för den plats de arrangerar tävlingarna på. Vi hoppas att liknande arrangemang i framtiden satsar på hållbarhet och tar efter. Då blir det VM i Sverige – för Sverige, säger Lars Ahlin Grinde.

För mera information, kontakta LRFs kommunikatör, Viktoria Lindqvist, 063-55 10 87 eller 072-083 29 24

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera