Svenskarna äter mer svenskt nötkött

Den totala konsumtionen av nötkött minskade i Sverige årets tre första månader, enligt ny statistik. Men det gäller inte det svenskproducerade nötköttet. Där ökade konsumtionen, både vad gäller andelen svenskt på matbordet och i faktiska tal.

- Vi har sett den här utvecklingen på gris innan. Den långa trenden är att ökningen av köttkonsumtionen planar ut medan efterfrågan på det svenska köttet ökar, säger Åsa Odell, ordförande i LRF Kött.

Under månaderna januari, mars och april i år konsumerade svenskarna i genomsnitt 5,9 kilo nötkött per person. Det kan jämföras med 6,2 kilo för samma period året innan. I procent handlar det om en minskad konsumtion av nötkött med 3,8 procent.t

Men trots denna minskning ökar konsumtionen av det svenska köttet. Andelen svenskt på matbordet ökade från strax över 50 procent första kvartalet 2016 till nära 54 procent i år.

Även i faktiska tal handlar det om en ökning för det svenska nötköttet, även om den på grund av minskad total konsumtion är svag. Från 3,13 kilo per person första kvartalet 2016 till 3,17 kilo per person första kvartalet 2017.

- En lång trend där svensk köttråvara trängdes undan från marknaden av importerat kött avbröts 2014, säger Åsa Odell. Vi hade länge producerat Rolls Royce-kött på en marknad som inte efterfrågade det, men nu ser vi en ökad efterfrågan, vilket är positivt säger hon.

Hon tror att uppmärksamheten runt den stora användningen av antibiotika i djuruppfödning i många länder Sverige importerar från har fått konsumenterna att tänka i nya banor.

Arbetet med svenskmärkning som hjälper konsumenten att hitta det svenska just i

ögonblicket när maten läggs i kundvagnen har troligen också gjort sitt till.

- Vi vet också att många bryr sig om hur djuren haft det och därför väljer att köpa svenskt, säger Åsa Odell.

Se mer fakta från statistik nötkött 24 juli 2017:

https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-kott/marknadsstatistik/statistikplattform-kott/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

Taggar: