Unik genomgång av landsbygdens företag

Report this content

Livsmedelsförädling, turism, trädgårdsodling, köttproduktion och entreprenad. De är de stora tillväxtbranscherna inom det gröna näringslivet i Sverige som nu omsätter 72 miljarder kronor årligen. Det visar den unika genomgång av 29 olika branscher som LRF presenterar i boken "Grön entreprenör – Affärsmöjligheter i hela landet”.

Det handlar om Sveriges största småföretagargrupp som sysselsätter 70 000 årsarbetare med en total omsättning på drygt 72 miljarder kronor.

Genomgången av branscherna baseras på både personintervjuer, statistik och swotanalyser där styrkor, möjligheter, svagheter och hot listas för varje företagargrupp. Rapporten vänder sig till personer som är intresserade av att starta företag inom det gröna näringslivet eller som redan finns där och vill utveckla sin verksamhet eller byta inriktning. Men Grön entreprenör visar intressanta fakta och ökar förståelsen för förutsättningarna inom de gröna näringarna och därför är intressant för myndigheter, banker och försäkringsbolag.

Tydligast framtidstro och upplevd lönsamhet finns hos:

  • Köttproducenter (gris, nöt och kyckling – medan får och lammproducenter har sämre lönsamhet).
  • Verksamheter med stort tjänsteinnehåll (livsmedelsförädling, turism, uthyrning av bostäder och lokaler samt entreprenadtjänster)

Samtidigt visar det unika materialet att det gröna näringslivet räknar med en hög omsättning av verksamheter de kommande fem åren. Det innebär stora möjligheter för externa investerare och entreprenörer att ta sig in i och utveckla företagsverksamhet på den svenska landsbygden.

  • Vart fjärde företag planerar ägarskifte inom fem år
  • 6 av 10 företag avser att skifta inom familjen
  • 4 av 10 företag överväger att sälja till extern köpare

Flest årsarbeten finns inom branscherna hästverksamhet (10 500 stycken), entreprenad (9 400), mjölkproduktion (8 600), trädgårdsodling (7 100), skogsbruk (6 200 ) och nötproduktion (4 900).

Senast en stor genomgång av det gröna näringslivet gjordes var 2013. Sedan dess har omsättningen i branschen ökat från 70,6 till 72,3 miljarder kronor. Störst är ökningarna i branscherna entreprenad (7 960 till 8 930 MSEK) nötkött ( från 4 756 till 6 391 MSEK), spannmål (från 4 670 till 5 035 MSEK), lokal livsmedelsförädling (1 200 till 1 530 MSEK) och vattenbruk (från 436 till 555 MSEK).

För mera information, kontakta LRFs företagsanalytiker Christian Nordenskjöld 072-500 92 49

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar: