Välkommen till seminarium om skog och äganderätt

Report this content

Äganderätten finns inskriven i grundlagen, men många skogsägare upplever att rådigheten över egen mark hotas allt mer. Myndighetsbeslut kan stoppa möjligheten att bruka skogen - utan att ge de drabbade skogsägarna ersättning.

Välkommen till ett seminarium om juridiken i skogen måndag 19 mars 11.00.

Vad händer i de pågående uppmärksammade rättsprocesserna? Ska all avverkning av fjällnära skog stoppas? Vad betyder den nuvarande tillämpningen av skogsvårdslagen?

Tid: 19 mars, 11.00-12.00. Lunch serveras efteråt.

Plats: LRF, Franzéngatan 6, Stockholm

Osa: 16 mars 13.00 till ulf.wallin@lrf.se 

Seminariet live-sänds på twitter @LRFSverige med möjlighet att twittra frågor till experterna.

Program:

”Därför är äganderätten så viktig för Sveriges bönder.”

Palle Borgström, förbundsordförande, LRF

”När tillämpningen av lagstiftningen riskerar skogsägares möjligheter att leva på skogen.”

Sven-Erik Hammar, ordförande, LRF Skogsägarna

”Läget just nu i vårens uppmärksammade domstolsmål som om avverkning i fjällnära skog.”

Magnus Norberg, jurist LRF Konsult

”Detta betyder domarna i fallen med bombmurkla och lavskrika. Vad händer nu?”

Carl von der Esch, chefsjurist LRF

För mer information, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar: