Välkommet stöd till branddrabbade skogsägare

Idag presenterade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht beslut om 110 miljoner i stöd till skogsägare och andra som drabbats av sommarens svåra bränder.

LRF och Mellanskog välkomnar beskedet som visar att man tar konsekvenserna av bränderna för skogsägare på allvar.

– Stödåtgärder är viktiga för Sveriges skogsägare och för samhället i stort. Många enskilda har drabbats hårt och nu handlar det om att minimera skadorna. Bland annat handlar det om att ta vara på brandskadat virke och undvika spridning av insekter, säger Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna.

Regeringen har beslutat att ge Skogsstyrelsen i uppdrag att skyndsamt föreslå ändamålsenlig kompensation för skador och ökade kostnader för de inom skogsbruket som drabbats av sommarens särskilt omfattande skogsbränder.

– Det är bra att regeringen har satt ramarna, nu är det att yttersta vikt att de närmre beskeden kring stöden kommer så fort som möjligt. Det är viktigt att fort komma igång med arbetet, säger Karin Perers, ordförande Mellanskog.

– Vi har under sommaren haft en god dialog med regeringen och kommer fortsatt konstruktivt bidra med vår kunskap och erfarenhet i detta arbete, säger Magnus Kindbom, skogsdirektör LRF Skogsägarna.

För mer information, kontakta LRFs presstjänst, 08-787 57 77.
Fler pressmeddelanden finns på www.lrf.se/pressmeddelanden.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera