Vanja får internationellt pris för landsbygdsutveckling

Vanja Wallemyr är grundare av Qvinnovindar, ett
kooperativ för vindkraft som riktar sig till kvinnor. För detta har hon nu
vunnit ett internationellt pris för kvinnor som utvecklar landsbygden, som den
första svenskan genom tiderna.

Priset delas ut av den internationella organisationen WWSF (Women’s World Summit Foundation) och går till kvinnor som utvecklar och förbättrar livet och företagandet på landsbygden. Vanja Wallemyr nominerades av LRF till priset, för sitt idoga arbete med att få kvinnor mer delaktiga i affärsmöjligheterna i vindkraft och energiproduktion. Vanja är en av tio kvinnor som får priset, de andra vinnarna kommer bland annat från Nepal, Indien och Bangladesh.

Vanja var tidigt intresserad av förnyelsebar energi och var oftast ensam kvinna i de sammanhangen. Hon såg ett behov av att få fler kvinnor engagerade i dessa frågor, och grundade därför år 2007 kooperativet Qvinnovindar som är en ekonomisk förening som vänder sig till kvinnor i Skaraborg. Syfte med kooperativet är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva verksamheter inom förnyelsebar energi.

Vanja Wallemyr är egenföretagare inom de gröna näringarna, och arbetar också i familjejordbruket i Skaraborg tillsammans med sin man och svåger.

– Jag är mycket glad och stolt över detta pris. Jag startade kooperativet Qvinnovindar för att jag vill ge möjligheter för kvinnor att bli mer delaktiga och vara med om affärsmöjligheter kring vindkraft. Grön energiproduktion är oerhört viktigt, och jag vill att även kvinnor ska vara med i det företagandet. Jag har sett att det är vanligt över hela världen att kvinnorna är utestängda från ägandet, affärsmöjligheterna och utvecklingen av våra energitillgångar, säger Vanja Wallemyr.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, arbetar med att lyfta kvinnor som entreprenörer och företagare inom det gröna näringslivet på flera sätt, bland annat genom LRFs Jämställdhetsakademi. Den internationella organisationen WWSF (Women’s World Summit Foundation) som delar ut priset gör detta för att uppmärksamma kvinnors bidrag till hållbar utveckling, livsmedelsproduktion och fred.

– Det är väldigt roligt att Vanja får detta internationella pris för sitt arbete med att bana väg för kvinnor inom förnybar energi. Det är ingen svenska som någonsin har fått priset tidigare, så vi gläder oss extra mycket nu, säger Lotta Folkesson, ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse och ordförande i juryn som nominerade Vanja.

– Det har hänt mycket sedan vi startade vårt kooperativ, vi blir inte längre kallade för syjuntan. Vi är nu totalt 80 medlemmar och har investerat ca 12 miljoner tillsammans, och fortsätter att utveckla både affären och olika satsningar inom de gröna näringarna. Med gemensamma krafter kan vi göra saker som vi inte trodde var möjliga, säger Vanja Wallemyr vidare.

För mer information kontakta: Vanja Wallemyr 070-9917450 eller Petra Pilawa, LRFs Jämställdhetsakademi, 076-812 28 48

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera

Media

Media