Viktigt att krisstödet till bönder betalas ut snabbt

2018 års extrema väderlek med stora skördeförluster och dyra inköp av foder har skapat stora hål i böndernas ekonomi. Jordbruksverket beräknar det ekonomiska tappet till drygt 6 miljarder kr och en minskning av 2018 års nettoinkomst i jordbruket med 65 procent.

– Äntligen finns det nu ett skarpt förslag om fördelning av 2019 års krisstöd. För många svenska bönder är likviditetsproblemen stora efter intäktsbortfallet förra året. Nu är det viktigt med en snabb hantering på näringsdepartementet så att pengarna betalas ut under första halvåret, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Jordbruksverket föreslår en utbetalningsmodell där gris- samt fågel- och äggnäringen får ett särskilt djurkopplat stöd och sedan utbetalas också stöd kopplat till åkermarken.

– Det är svårt att få absolut rättvisa i den här typen av system men jag tycker att när man tar hänsyn till 2018 års utbetalning som gick till mjölk-, nöt- och fårbönder så blir utfallet ändå någorlunda rimligt.  Det är bra att Jordbruksverket har tagit hänsyn till våra synpunkter kring  foderbehovet inom grisnäringen, men vi anser att även potatis- och betodlare bör få del av krisstödet.  Regeringen bör också överväga att sätta samma stödbelopp för alla åkergrödor av förenklingsskäl, säger Palle Borgström.

För mer information, kontakta LRFs presstjänst, 08-787 57 77.
Fler pressmeddelanden finns på www.lrf.se/pressmeddelanden.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera