Thylabisco säljer exklusiv licens till Green Leaf Medical AB

LUAB-bolaget Thylabisco har nu licensierat ut alla patenträttigheter för den nya aptitdämpande substansen” thylakoider” till Green Leaf Medical AB. 
Thylakoider, som koncentreras från spenat, motverkar övervikt 

Det är professorerna Charlotte Erlanson-Albertsson, Department of Experimental Medical Science och Per-Åke Albertsson, Department of Biochemistry vid Lunds universitet, som tillsammans med ett forskarteam har utvecklat såväl teknologin som forskningen runt thylakoider. Tillsammans med LUAB (Lunds universitets utvecklingsbolag) bildade forskarna 2007 bolaget Thylabisco för kommersialisering av sina fynd.  

Thylakoider är de cellstrukturer i bladcellen som ansvarar för fotosyntesen och biokemiska processer. Studierna vid Lunds universitet, som är ett av norra Europas ledande universitet inom näringsforskning, visar både i in vitro och in vivo att thylakoider har en förmåga att dämpa aptiten och hindra upptaget av både fett och kolhydrater. Aptiten dämpas direkt efter intaget och håller i sig i minst 6 timmar.

– Det unika i konceptet är att låta en naturlig och koncentrerad ingrediens, i detta fall membranproteiner/lipider från blad, stimulera en process i tarmen som framkallar mättnad, säger Professor Charlotte Erlanson-Albertsson.

Principen är alltså att utnyttja en substans för att stimulera en kroppsegen process, istället för att tillsätta ett färdigt hormon som enligt tidigare studier endast ger kortvariga effekter eftersom peptidhormoner snabbt bryts ner av kroppen. Genom en aktivering av de kroppsegna systemen blir mättnadssignalerna däremot effektiva och långverkande.

Thylakoider påverkar både tarm och hjärna
Mättnaden sker lokalt i tarmen, men också i hjärnan. Hunger- respektive mättnadskänslor förutsätter att både tarmen och hjärnan är med. En utfyllnad i tarmen av vätska eller fiberrik kost ger inte någon mättnadskänsla i hjärnan, eftersom där fortfarande finns behov av belöning.
– Ett läkemedel eller en substans som verkar på hjärnan har ofta ospecifika effekter. I hjärnan finns så många receptorer att det blir svårt att få en specifik effekt. Med vår substans thylakoider låter vi signalen styras från tarmen till hjärnan, som då blir mycket specifik och relaterad till ätandet och inget annat, fortsätter Charlotte Erlanson-Albertsson.

Inflammatoriska markörer påverkas
Försöken med thylakoider - bland annat genom en så kallad human crossover modell - visade en tydlig viktminskning och då speciellt en specifik minskning av bukfetman. Thylakoiderna gav en höjd halt av mättnadshormoner, vilket delvis förklarar effekterna. Intressant är också att thylakoider gav en minskning av inflammatoriska markörer. Speciellt bukfetman levererar inflammatoriska hormoner som framkallar insulinresistens. Den minskade bukfetman gav alltså också en minskning av de inflammatoriska hormonerna.

Unik och intressant marknadspotential

Anders Struksnes, vd för Green Leaf Medical, menar att thylakoiders effekt på aptiten och upptaget av fett och kolhydrater är helt unik och har en mycket intressant och spännande marknadspotential både som kosttillskott och som mat och dryck. Den första lanseringen beräknas ske under loppet av 2012.

– Det finns ett stort behov av innovativa lösningar för att hjälpa till att reducera den stora och kostsamma ökningen av övervikt i världen. Det är också viktigt att dessa lösningar är så naturliga och säkra som möjligt efter som det är stora grupper med människor som har behov av hjälp, säger Anders Struksnes.

Bolaget har kommit långt i utvecklingen av lösningar för såväl kosttillskott som functional food/dryck med koncentrerade thylakoider och kommer att genomföra flera långtidsstudier under hösten och vintern 2011/2012 samt etablera regulatoriska processer inom EU och i USA. En rad nya publiceringar om effekterna av thylakoider är att vänta under 2011 och 2012.

Kommersialisering av Thylakoider
LUAB har sedan 2007 stöttat Thylabisco både med tidigt ägarkapital och med affärsutveckling. Thylabisco har, förutom patent och know-how, också genom kliniska studier visat de positiva effekter som Thylakoider har både som kosttillskott och inom functional food/dryck. Bolaget har även utvecklat testproduktion av tabletter och koncentrerat thylakoidpulver.
-Mycket var redan  på plats i bolaget, men det behövs en entreprenöriell marknadskraft i Thylabisco för att lansera produkterna på marknaden. Samarbetet med Green Leaf Medical och Anders Struksnes, som har lång erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom branschen, tror vi blir ett viktigt lyft för kommersialiseringen av Thylakoider, säger Christine Widstrand, Senior advisor, LUAB.

Om LUAB
LUAB är ett bolag helägt av Lunds universitet och ingår i Lunds universitets innovationssystem, LUIS. LUABs verksamhet syftar till att bl a hjälpa universitetets forskare att få ut sina forskningsresultat och idéer på marknaden. LUAB kan stödja och finansiera bolagsstarter men också äga, förvalta och sälja andelar i bolag som har sitt ursprung vid Lunds universitet.

 

Green Leaf Medical AB,
CEO Anders Struksnes
E-post: anders@struksnes.com 
Mobil +47 91198942

Thylabisco AB
Professor Charlotte Erlanson-Albertsson
E-post: charlotte.erlanson-albertsson@med.lu.se

Professor Per-Åke Albertsson
E-mail: per-ake.albertsson@biochemistry.lu.se
Mobile phone +46 706459861

LUAB
Christine Widstrand, Senior advisor
E-post: Christine.widstrand@luab.lu.se
Tel: 046-2221295, 0709-286378