Citat

En robust vård- och omsorgsmodell kan visa sig effektiv på flera sätt och även under en pandemi. Det är viktigt att både opinionsbildare och beslutsfattare betraktar hemtjänstens viktiga roll i detta så att inte fler hamnar på redan överbelastade sjukhus i regionen. Varken personalen i hemtjänsten eller brukarna själva är så intresserade av en klapp på kinden utan vill ha professionella tjänster utförda med relevant ersättning
Sirpa Rissanen, Omsorgschef Lugn&Ro Vård och Omsorg
Det stående budskapet från kommunen är fortfarande att insatser i så stor utsträckning som möjligt ska utföras hemma hos våra äldre. Vi ställer oss dock frågande till detta då det övriga samhället går i motsatt riktning. Vi anser att insatser som inte är livsnödvändiga bör omprioriteras och vi borde också få utföra alla insatser där det är möjligt på distans. Allt för att skydda våra äldre och sköra och vår personal från eventuell smitta.
Sirpa Rissanen, Omsorgschef Lugn&Ro Vård och Omsorg
År efter år erhåller vi dessa goda resultat i personaltätheten i vår omsorg eftersom vårt fokus är och har alltid varit att nå så långt det är möjligt med en sammanhållen vård och omsorg. Vi anser att hög kontinuitet är den rätta lösningen på många problemområden inom vård och omsorg.
Roger Svensson, verksamhetschef Lugn&Ro och Citikliniken.
Certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel för vår verksamhet och innebär att våra kunder och patienter samt beställare har visshet om att vi arbetar seriöst med all våra processer, förbättringsarbeten och nya införanden.
Isabella Svensson - ansvarig för miljö- och kvalitetsledning hos Lugn&Ro och Citikliniken.
Vårt certifieringsarbete är mycket omfattande och spänner över både detaljer som leverantörskontroller av viktiga mediciner, personalrekrytering till genomförande av vårdprocesser och förbättringar med mera. Vi är stolta över att som enda verksamhet i Sverige, så vitt vi vet, ha både kvalitet och miljöcertifiering för både vårdcentralen och hemtjänsten.
Roger Svensson, verksamhetschef Lugn&Ro och Citikliniken.