Byte av mentor till Mangold Fondkommission

Report this content

Lumito AB har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB att agera som bolagets mentor i handeln på NGM Nordic SME. Mangold Fondkommission tillträder som mentor för bolaget den 15 oktober 2021. Lumito har samtidigt avslutat avtalet med G&W Fondkommission AB, vilket upphörde den 14 oktober 2021.

För ytterligare information, kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin,

e-post: ml@lumito.se, tel: 076-868 45 09

Besök även vår hemsida.

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon:08-503 015 50.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar