Dela

Citat

Utvecklings- och anpassningsarbetet med bolagets bilder i system såsom Sectras är viktigt för oss då patologer i framtiden ska kunna få ut mer information ur ett vävnadssnitt än vad som är möjligt idag.
Urban Widén, VD Lumito
Signalerna är unikt skarpa och klara, vilket ger intrycket av nästan enstaka målmolekylmärkning, i detta avseende överlägsen alla metoder som rutinmässigt används i patologilaboratorier idag.
Lumitos rådgivare, Björn L. Isfoss
För att vi patologer ska kunna möta det ökade trycket behövs metoden för analys effektiviseras. Vi har i stort sett arbetat med samma teknik sedan i början av 1940-talet av Albert Coons, som utvecklade ett sätt att markera antigen med antikroppar 2. Detta lade grunden till dagens immunohistokemi som möjliggjort att identifiera celltyper och därigenom kunna ställa diagnos. 
Lumitos rådgivare, Björn L Isfoss
Vi har många engagerade aktieägare och vi har fått frågan om när resultaten ska presenteras. Vi kommer att följa gängse normer inom medicinsk vetenskap vilket innebär att forskargruppen sammanställer resultaten för planerad publicering i vetenskapliga tidskrifter innan vi själva kommunicerar dem.
Lumitos tf VD, Urban Widén
Det är dags för Lumito att ta nästa steg mot en kommersialisering. Jag är därför mycket glad över att vi lyckats rekrytera Mattias Lundin som ledare för den fortsatta resan. Mattias Lundin kommer att bidra med erfarenhet från flera olika kommersiella roller och han är en lagspelare med en stark meritlista när det gäller att bygga framgångsrika team och global expansion för ny teknologi.
Masoud Khayyami, styrelseordförande i Lumito AB (publ.)
Det skall bli spännande att börja på Lumito och sätta mig in i de möjligheter och utmaningar som finns såväl kortsiktigt som strategiskt. Företaget har en innovativ och unik teknologi som fyller ett tydligt marknadsbehov av snabb och säker diagnostik och som skapar stort värde hos patologer i kampen mot bland annat cancer. Jag ser fram emot att jobba med Lumitos duktiga medarbetare, styrelse och framtida kunder.
Mattias Lundin
Jag vill tacka Urban Widén för ett mycket gott arbete under de månader han lett arbetet i Lumito och vi är glada för att han finns kvar som en stark resurs i bolagets styrelse,
Masoud Khayyami, styrelseordförande i Lumito AB (publ.)
- Vi har hittills arbetat med att göra informationen i vävnadsproverna mycket tydligare - mer separerad - och därmed mer lättolkad för patologerna. Vårt nästa steg är att utveckla ett AI-baserat beslutsstöd som ytterligare underlättar och snabbar upp patologernas tidskrävande analys. Vår teknik lämpar sig väldigt väl för automatisk klassificering med hjälp av AI. I framtiden kommer patologerna kunna lägga mer tid på att analysera de svåraste patientfallen och låta Lumitos produkt diagnostisera de enkla fallen. Lumitos unika och nyskapande teknik gör det möjligt att ge patienter både rätt och snabbare diagnostik.
Andreas Johansson, teknisk chef Lumito
- Urban Widéns internationella erfarenhet bland annat från ledande befattningar, av diagnostik – specifikt av digital patologi – automation samt hantering av scannade bilder och stora volymer och gedigna kompetens kommer Lumito väl till gagn. Urban har ett brett internationellt nätverk och är insatt i verksamheten, vilket är positivt för oss i det skede Lumito är i nu, med en förestående lansering.
Masoud Khayyami, styrelseordförande Lumito
- Jag var med redan när vi bestämde vilket spår vi skulle ta med teknologin och jag är övertygad om att vi valt rätt. Ett spår där bolaget har de bästa möjligheterna att göra störst framsteg, inte bara medicinskt utan även kommersiellt. Att vi valt rätt spår vittnar intresset för bolaget om. Nu påbörjas processen för närmare diskussioner med framtida samarbetspartners.
Urband Widén, tf VD Lumito
En ny milstolpe passeras när Lumito nu fått sin tredje patentfamilj godkänd i Europa som första region. Patentet (WO2018224688A1), ”A method of analysing a sample for at least one analyte”, som specifikt innefattar det applikationsområde inom vilket Lumito ska lansera sin första produkt. Patentet skyddar bolagets in vitro-diagnostik med uppkonverterande nanopartiklar (UCNP). Det är vår förhoppning att det europeiska beviljandet ska följas av godkännande i andra regioner.
Urban Widén, tf. VD Lumito
Vi är mycket glada över vår samverkan med Björn Isfoss. Hans bidrag baserat på hans gedigna erfarenhet och bredd kommer att vara en del i bolagets framtida framgång. Vi kan säkerställa att vi verkligen levererar något som patologerna vill ha, som underlättar analys och diagnos. Björn kan också t ex sätta fokus på vilka andra möjligheter vår teknik kan erbjuda, hur dessa möjligheter kan förpackas samt vilka framtida markörer och reagenser vi kan utveckla.
Stefan Nilsson, VD Lumito
Jag har valt att samarbeta med Lumito vars teknologi har kapacitet att möta dagens starka behov av förbättrad vävnadsdiagnostik med högre träffsäkerhet i ställda diagnoser. Jag ser också att Lumitos datoranalys med sin höga bildkvalitet har potential att leverera digital immunhistokemi på ett nytt och revolutionerande vis. Tekniken möjliggör leverans av mer information som i sin tur möjliggör en mer precis analys och behandling av patienten. Detta kan medföra minskade kostnader i sjukvården genom att patienten behandlas med rätt medicin och kan dessutom besparas onödiga biverkningar.
Björn Isfoss, chefspatolog och rågivare åt Lumito
Vi är glada att vi nu har egen kompetens och kapacitet att ta över den slutliga optimeringen av reagenserna från RISE och att vi fortsatt kan bedriva utveckling av nya produkter även inom det området.
Lumitos VD Stefan Nilsson, som ser fram emot kommande verfiering och validering av produkten
- Det är en viktig milstolpe att vi nu, enligt plan, har fått levererat det instrument som ska användas för intern verifiering och extern validering på klinik. Vi har valt att genomföra slutliga tester och uppdateringar i Sverige då det är mer effektivt med de resebegränsningar som finns till Storbritannien på grund av Corona-pandemi.
Stefan Nilsson, VD Lumito
Jag bedömer att instrumentleveransen i juni inte påverkar kundvalideringen hos referensklinikerna i större omfattning. Vår partner RISE har tidigare meddelat att arbetet med infärgningsvätskorna förväntas blir klart under andra kvartalet och detta överensstämmer tidsmässigt med instrumentets nya leveransdatum.
Stefan Nilsson, VD Lumito
Vi följer utvecklingen av pandemin kontinuerligt i både Sverige och Storbritannien och optimerar därefter verksamheten på bästa sätt. Medan arbetet med reagenserna och instrumentet pågår fokuserar vi bland annat på att utveckla och stärka relationer med referenskliniker och med att utveckla vår egen organisation för att vara redo för kommande lansering.
Stefan Nilsson, VD Lumito
Under året har vi utvecklat vår produkt och teknologi och färdigställer nu vår första produkt för validering hos referenskliniker.
Stefan Nilsson, VD Lumito
RISE besked innebär besked innebär att vår produkt (instrument+ infärgningsvätska) för referensklinikerna beräknas vara klar under andra kvartalet och inte första som tidigare kommunicerats. Beskedet från RISE är beklagligt, men det är mycket viktigt för oss att ha hög kvalitet när vi förser referensklinikerna med vår produkt.
Stefan Nilsson, VD Lumito
Vi är glada att Andreas börjar hos oss och att Lumito får del av hans solida erfarenhet av mjukvaruutveckling från produktutvecklande bolag. Hans kompetens passar väl in i vår fortsatta utvecklingsstrategi, när nu Anders Sjögren övergår till en rådgivande roll till bolaget.
Stefan Nilsson, VD
Vi är tacksamma för förtroendet från våra aktieägare och det kapital vi nu får in ger oss en stabilitet i det kommande arbetet med lanseringen av vår första produkt.
Stefan Nilsson, VD Lumito
Lumitos teknologi stödjer både UCNP-infärgning och H&E-infärgning i samma vävnadsprov. Användaren kan sedan välja att analysera bilderna var för sig eller i en sammanslagen bild med hög kontrast och detaljeringsgrad. Tekniken har också potential för framtida automatiserade bildanalyser.
Krzysztof Krawczyk, R&D Manager på Lumito
När vi nu närmar oss färdigställandet av vår första produkt är det viktigt att säkerställa kvalitet och stabilitet av våra reagenser. Vår bedömning är att RISE har både den kompetens och utrustning som krävs för att hjälpa oss i den processen.
Stefan Nilsson, VD Lumito
När man studerar Her2-avbildningen baserad på Lumitos teknologi är det enkelt att förstå möjligheterna för patologerna att se endast vävnad av intresse. Teknologin erbjuder också potential för bildanalys som kan bli till hjälp i framtiden vid införandet av automatiserade diagnoser.
Stefan Nilsson, VD
Jag kommer att presentera "”Up-converting nanoparticles as a tool for histopathological tissue evaluation with multiplexing and machine learning potential”. Välkommen till LabDays den 3 oktober kl 09.40-10.10.
Krzysztof Krawczyk, forsknings- och utvecklingschef på Lumito
Det är ett viktigt steg att vi nu kan arbeta på plats med prototypen för att få underlag för utvecklingen av betaprototypen och att vi nu på plats i Lund kommer att kunna demonstrera funktionaliteten för tänkta kunder och samarbetspartners.
Stefan Nilsson, VD Lumito
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp