Bredband ger sämre betyg

Report this content

Landsbygdsprogrammets bredbandsstöd ska underlätta för landsbygden att delta i det digitala samhället. Forskningen visar att bredband kan ha öka sysselsättning och tillväxt, men vi vet fortfarande relativt lite om effekten på utbildning. Nu visar en ny studie att ny bredbandsinfrastruktur ger sämre betyg för svenska gymnasieelever.

Studien är gjord av forskare på AgriFood Economics Centre och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, och innefattar samtliga gymnasielever som tog studenten mellan 2010 och 2012. 
– Effekten tycks vara störst för pojkar och elever med lågutbildade föräldrar, säger Erik Grenestam, doktorand i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han är en av författarna bakom studien.

Resultaten visar att när snabbt bredband (via optisk fiberkabel) blir tillgängligt för alla hushåll i närområdet medför detta i snitt en sänkning på i snitt 0,13 meritpoäng, vilket ungefär motsvarar att gå från betyget A till B i Svenska 1 och Naturkunskap 1.
– Effekten är ett snitt för alla elever, men den drivs av de elever vars familjer faktiskt skaffar snabbt bredband när det blir tillgängligt. Bland dessa elever är effekten större, fortsätter Erik Grenestam.

Vad effekten beror på är inte uppenbart, men resultat från PISA-studien visar att andelen elever som tillbringar många timmar online har ökat mer i områden med större bredbandsutbyggnad under senare år.
– Även om bredband kan vara positivt för lärande på flera sätt så visar vår studie att föräldrar kan ha rätt i att oroa sig för att tiden på nätet konkurrerar med skolarbetet, avslutar Erik Grenestam.

AgriFood Economics Centre är ett samarbete mellan Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Kontakt: Erik Grenestam, doktorand i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
Tel. 046-222 89 17 eller 070-589 30 65
E-post: erik.grenestam@nek.lu.se

Evelina Lindén, pressansvarig, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 046-222 80 73, 070-481 91 21, evelina.linden@ehl.lu.se

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet bedriver forskning och utbildning i nära samarbete med näringslivet. Vi erbjuder populära kandidat- och masterprogram inom ekonomi, informatik och handelsrätt och har ett av Sveriges största utbytesprogram för studier utomlands. Ekonomihögskolans partnerprogram för näringslivet minskar avståndet från studier till arbete och forskning till praktik. Ekonomihögskolan är EQUIS-ackrediterad, vilket visar att vår forskning och utbildning håller högsta internationella kvalitet. Vi vill göra skillnad genom att fördjupa oss i relevanta samhällsproblem i vår forskning och utbilda ansvarsfulla samhällsaktörer med en internationell utblick.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Även om bredband kan vara positivt för lärande på flera sätt så visar vår studie att föräldrar kan ha rätt i att oroa sig för att tiden på nätet konkurrerar med skolarbetet.
Erik Grenestam, doktorand i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.