Dela

Citat

Det uppstod något som kan liknas vid medvetna och omedvetna filterbubblor. Man var mer selektiv i vem man hade kontakt med. Vissa kontakter blev mer intensiva, och respondenterna upplever att de lärt känna sina närmsta kollegor bättre och fördjupat relationen. Samtidigt valdes vissa bort. Vissa personer var det helt enkelt skönt att slippa.
Alina Lidén, forskare i tjänstevetenskap vid Campus Helsingborg, Lunds universitet.
Personer som ser bra ut tillskrivs andra positiva egenskaper som de inte nödvändigtvis har, till exempel intelligens.
Adrian Mehic, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Beslutsfattarna vet att barnkonventionen ska tillämpas men har inte fått vidare vägledning om hur.
Kristian Gustafsson, doktor i civilrätt
Studien visar att follistatin har potential att bli den första biomarkören som kan förutse framtida typ 2-diabetes, och den ger oss en viktig pusselbit i förståelsen för mekanismerna som leder till sjukdomen
Yang De Marinis
Jag hade funderat på vad som händer när uppfinnare skaffar barn. Fortsätter de att uppfinna i samma takt? Och samma sak för kvinnliga forskare. Vad händer med den vetenskapliga produktiviteten? Det finns ytterst få storskaliga studier av detta i hela världen.
Olof Ejermo
De växter som är hotade är en del av vårt arv och vår kulturhistoria.
Helena Hanson
Det mesta av mitt arbete går ut på att använda stora mängder data för att bättre förstå hur samhället fungerar, vad som motiverar människor och förklarar deras beslut, varför vissa lyckas när andra inte gör det.
Marianne Bertrand
Vi firar också att Historiska museet funnits 100 år på Kraftstorg, efter att ha fört en kringflackande tillvaro mellan Kungshuset och Universitetshusets källare.
Per Karsten, chef Historiska museet vid Lunds universitet
I dag är den här typen av “online firestorms” en helt vanlig händelse. Nu är marknadsförare klokare och kan vända negativiteten till något positivt.
Veronika Tarnovskaya
Fotbollen ger plats och utrymme för att uttrycka och också hantera känslor som glädje, besvikelser, smärta, ilska, eller hat.
Katarzyna Herd, doktorand i etnologi vid Lunds universitet
Om man accepterar att fotboll betyder någonting, så har man ett stort utrymme att bygga olika emotionella kopplingar och basera sina känslor i historiska berättelser som betyder någonting för andra också, och det känns stort.
Katarzyna Herd, doktorand i etnologi vid Lunds universitet
På många håll har man tappat strukturerna för kommunikation. Kanske får lärarna ett utskick från rektor, fredag eftermiddag innan det är dags att gå hem. Är det rätt tillfälle?
Elinor Schad, forskare i psykologi vid Lunds universitet
Lärarnas stress är internationellt erkänd. Men hittills har vi i Sverige gjort för få sambandsanalyser som utgår från lärares egna upplevelser.
Elinor Schad, forskare i psykologi vid Lunds universitet
Det kan diskuteras om det viktigaste för Sverige i dagsläget är att få ner en redan låg offentlig skuldsättning ännu mer. Ett sätt att prioritera bland offentliga investeringar hade varit en positiv överraskning i budgeten.
Andreas Bergh, forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Mest iögonfallande i budgeten är avsaknaden av strukturella grepp – mer pengar till vård och polisväsende kan hjälpa, men på lång sikt måste fler också söka sig till dessa yrken, och då måste lönebildningen ses över.
Andreas Bergh, forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Alla måste ställa om: vinodlare, vinförsäljare, och inte minst vindrickare. Och vi måste ställa om till ett samhälle med radikalt minskade utsläpp för att kunna fortsätta vårt vindrickande, oavsett druva.
Kimberly Nicholas, forskare vid Lunds universitet
Även om bredband kan vara positivt för lärande på flera sätt så visar vår studie att föräldrar kan ha rätt i att oroa sig för att tiden på nätet konkurrerar med skolarbetet.
Erik Grenestam, doktorand i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
En fråga jag ställer mig är om monopolen verkligen kommer att finnas kvar om några år.
Jörgen Hettne, docent i EU-rätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
– Det finns många utmaningar kring ESS och MAX IV.
Olof Hallonsten, forskare och lärare vid Ekonomihögskolan i Lund
Temat kring finansmarknadens relation till hållbart företagande är superrelevant på grund av de lagförslag och riktlinjer som kräver att investeringar görs utifrån hållbarhetsparametrar.
Susanne Arvidsson, docent vid Ekonomihögskolan i Lund
Den tillit vi känner till människor vi inte ens träffat spelar väldigt stor roll för hur ekonomin fungerar i ett land.
Andreas Bergh, docent på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
De var alla intresserade av att förstå hur samhället fungerade – och föreslå politik som kunde bygga och förbättra det.
Lars Jonung, professor emeritus i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitetet.
Jag har inte hittat någon nationalekonom som varit marxist, fascist eller nazist. Alla har de som regel varit liberala i någon schattering från radikal till konservativ liberalism. Men inga diktaturens förespråkare. Inte alls.
Lars Jonung, professor emeritus i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitetet.
Många minns än idag debatter han var med i för 25 år sedan eller mer och han var känd för sina skarpa formuleringar, till exempel ”närande och tärande sektor” – där den offentliga sektorn var tärande, eller varför inte ”Kapitalismen byggde landet”.
Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Resultatet kan tolkas som att det tar emot att rekrytera kompetenta invandrare till vissa högstatus jobb
Sima Wolgast
Övningen brukar vara uppskattad av studenterna. Genom att praktiskt tillämpa sina nyvunna kunskaper får de förståelse för grundläggande samband i bokföring och redovisning.
Caroline Hellström, universitetsadjunkt Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Samhället är ständigt i förändring, och vår kunskap om samhället kan ha stor effekt på vilken riktning förändringen har. För att detta ska ske måste dock kunskapen nå ut. Man kan inte låsa in den i en språkdräkt som för de flesta är obegriplig, eller i tidskrifter som bara någon procent av befolkningen har tillgång till.
Roland Paulsen, forskare på Ekonomihögskolan i Lund.
Det finns ett hav av forskning som aldrig blivit läst och som aldrig kommer att bli läst.
Roland Paulsen, forskare på Ekonomihögskolan i Lund.
Tyvärr nöjer sig forskare ofta med att cyniskt påpeka de systemfel som finns utan att själva fundera över hur de reproducerar dessa.
Mats Alvesson, professor på Ekonomihögskolan i Lund.
– Vi vill visa den kompetens som finns hos nyanlända syrier, som många gånger har hög utbildning och gedigen arbetslivserfarenhet med sig.
Ismail Alebiary
– Vi har följt samhällsdebatten om flyktingkrisen och Sveriges utmaningar kring integration.
Yazeed Al-Atassi
Det kan tyckas märkligt att blanda in partnerns inkomster utanför gården.
Martin Nordin
Bilden av att jordbruket är ett familjeprojekt är inte längre korrekt.
Sören Höjgård
Före industrialiseringen tillhörde de nordiska länderna Europas fattiga periferi. Idag utgör regionen som helhet världens tionde största ekonomi.
Kerstin Enflo, docent på Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Även om det globala välståndet under de senaste decennierna höjts lever fortfarande cirka 10 procent av världens befolkning under fattigdomsgränsen.
Martin Andersson, docent på Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Hållbarhet är långsiktighet. En resa, snarare än ett mål. Du kan hela tiden ta steg på vägen – men blir aldrig färdig. Det handlar om en ständig förbättring.
Erik Lindroth, miljödirektör på Tetra Pak och nybliven doktorand på Ekonomihögskolan.
Ett klockrent val: en ledande näringslivsföreträdare och en namnkunnig akademiker.
Fredrik Andersson, rektor Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Vi ser att de kvinnor som får barn till följd av en lyckad provrörsbehandling i genomsnitt tjänar 11 procent mindre än de som misslyckas när vi följer upp 10 år senare.
Petter Lundborg, professor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Vår forskning visar att ett nytt så kallat resultatbaserat stödsystem minskar läckaget uppt till åtta gånger mer än det nuvarande åtgärdsbaserade systemet, givet att det utbetalda stödet är lika stort.
William Sidemo Holm, forskare och rapportförfattare
Vi hoppas att den här nya formen av miljöstöd kan bidra till att göra Östersjön renare och till att minska kostnaderna för miljöåtgärder för lantbruket.
William Sidemo Holm, forskare och rapportförfattare
Det finns en myt att man inte får diskutera vissa frågor – jag menar att det inte stämmer. Det är okej att ställa frågor och undersöka samband, och jag tycker att konferensen visar att det både pratas och forskas mycket om de svåra frågorna. Inklusive de allra jobbigaste: hur kommer det att gå för arbetslösa invandrare när de är i pensionsåldern och inte har någon intjänad pension?
Andreas Bergh, forskare på Ekonomihögskolan i Lund
– Funktionell dumhet innebär teknisk kompetens och att man inte gör bort sig – verksamheten fungerar på det hela taget hyfsat och förutsägbart på kort sikt, men dumheter passerar obemärkt och det blir mycket slöseri med resurser.
Mats Alvesson, forskare på Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Målet är att optimera värdeskapande tid för både patienter och personal
Fredrik Nilsask
– Om människor i slutändan verkligen beslutar sig för att migrera, beror på politiska sammanhang och ekonomiska strukturer. Fattigdom är en viktig faktor som gör människor mer sårbara för klimatförändringarna.
Angela Oels, gästforskare vid Lunds universitet
– Vi behöver ett övervakningssystem för att granska effektiviteten i våra klimatinitiativ. ICOS är svaret på det.
Anders Lindroth, professor i naturgeografi vid Lunds universitet och föreståndare för den svenska delen av ICOS
- Det är en slags nollning också. Från noll till ett högskolepoäng! Och samtidigt ett sätt att lära känna sina kursare. Det är inte mer än två veckor sedan de påbörjade sin utbildning
Caroline Hellström, universitetslektor i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Ärftliga biologiska faktorer spelar en mindre roll i att skapa en förmögenhet än miljön. Det är snarare så att rikedom föder rikedom.
Petter Lundborg, professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Det väljare säger är viktigt för dem stämmer endast till 19% överens med vad som avgör deras partilojalitet, alltså hur de röstar.
Johan Anselmsson, varumärkesforskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
– Även om de flesta arter av vilda bin inte ger oss direkt ekonomisk avkastning idag kan de få betydelse i ett framtida förändrat jordbrukslandskap. Vem kan idag tro att den sällsynta klöverhumlan en gång var en viktig pollinatör av jordbruksgrödor – vem vet därför vilka arter som är viktiga i framtiden.
Maj Rundlöf
– Om vi endast undersöker hur ett nytt växtskyddsmedel påverkar honungsbin räcker det inte för att förutsäga konsekvenserna för vilda bin i verkliga landskap.
Maj Rundlöf, Lunds universitet, koordinator och vetenskapligt ansvarig för fältstudien.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp