• news.cision.com/
  • Lunds Universitet/
  • Svenska företag är okunniga om utländska utbildningar – nybildat nätverk ska förmedla kunskap om högutbildade från Syrien

Svenska företag är okunniga om utländska utbildningar – nybildat nätverk ska förmedla kunskap om högutbildade från Syrien

Report this content

Företag söker nya medarbetare – ofta med ljus och lykta, men samtidigt är okunnigheten om utländska utbildningar fortsatt omfattande. Konsekvensen blir att välutbildade personer står utan jobb och företag går miste om konkurrensfördelar. Många av de personer som flytt från Syrien är högutbildade och har gedigen arbetslivserfarenhet i bagaget, men har ändå svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Ovanstående belyser Yazeed Al Atassi och Ismail Alebiary, båda med ingenjörsbakgrund och erfarenhet från Syrien respektive Egypten, i en färsk magisteruppsats vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Yazeed och Ismail har valt att komplettera sina respektive ingenjörsutbildningar med en ettårig masterutbildning i Management vid Ekonomihögskolan.

– Vi vill visa den kompetens som finns hos nyanlända syrier, som många gånger har hög utbildning och gedigen arbetslivserfarenhet med sig. Vi har förstått att många är omedvetna om det humankapital som finns inom den här gruppen. Sveriges ekonomiska tillväxt skapar jobb, och här finns högkvalificerad arbetskraft som kan komplettera arbetsmarknaden, säger Ismail Alebiary.

”Vi vill bidra med ett nytt perspektiv till integrationsdebatten”

Yazeed Al-Atassi och Ismail Alebiari har inom sin masteruppsats genomfört fem djuplodande intervjuer och fått in 120 enkätsvar av högutbildade syrier, som uppger att de möter följande utmaningar och förutsättningar på den svenska arbetsmarknaden:

Låg kännedom bland arbetsgivare. Många arbetsgivare är omedvetna om den kompetens och arbetslivserfarenhet som finns bland nyanlända syrier.

Språkbarriären. 
Att kunna svenska är en viktig faktor för arbetsgivare, men inte avgörande, uppger de som funnit anställning i Sverige.

Bedömning och erkännande av utländsk utbildning. Regeringen gav i oktober 2016 flera lärosäten i uppdrag att bygga upp nya kompletterande utbildningar för personer med utländsk utbildning till apotekare, arkitekt, barnmorska, biomedicinsk analytiker, ekonom, fysioterapeut, ingenjör, psykolog, sjuksköterska, socionom och systemvetare. För personer som kommer till Sverige med en utländsk utbildning kan möjligheten att komplettera den vara avgörande för etablering på den svenska arbetsmarknaden.

Personlig drivkraft. 
Anställda syrier vittnar om att egen initiativförmåga och uthållighet, kombinerat med ett starkt självförtroende, är viktiga faktorer för att få jobb i Sverige.

Arbetsmarknadsinsatser spelar roll. Att komma ut på en arbetsplats har direkt eller indirekt lett till vidare jobb enligt anställda syrier. Arbetsmarknadsinsatser som instegsjobb eller praktik kan ge möjlighet till anställning, referenser till CV, lokalkännedom och bygger sociala och professionella nätverk.

– Vi har följt samhällsdebatten om flyktingkrisen och Sveriges utmaningar kring integration. Genom vår uppsats vill vi ge ytterligare ett perspektiv – nämligen från högutbildade invandrare som jobbar, eller söker jobb, i Sverige, uppger Yazeed Al-Atassi.

Nätverk på Facebook och LinkedIn

Genom nätverket ”Högutbildade Syrier i Sverige”, som finns på både LinkedIn och Facebook, vill Yazeed och Ismail skapa kontaktvägar mellan svenska företag och personer med syriansk utbildning och arbetslivserfarenhet.

– Vi hoppas att vår uppsats, samt vårt nya nätverk, kan bidra till nyanländas integration i Sverige och bidra till Sveriges utveckling och tillväxt, avslutar Yazeed Al-Atassi.

Hela uppsatsen finns att läsa via LUP Student Papers:
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8915224

Tove Eriksson, kommunikatör, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 046-222 03 31, tove.eriksson@ehl.lu.se

Anna Löthman, pressansvarig, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 046-222 96 82, 070-641 99 44, anna.lothman@ehl.lu.se

Stein Kleppestø, programchef, Master’s in Management, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet046-222 46 58, stein.kleppesto@fek.lu.se

Yazeed Al-Atassi, 076-930 09 30, yazeed.al-atassi.5074@student.lu.se

Ismail Alebiary, 072-007 35 67, ismail.alebiary@gmail.com 

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet bedriver forskning och utbildning i nära samarbete med näringslivet. Vi erbjuder populära kandidat- och masterprogram inom ekonomi, informatik och handelsrätt och har ett av Sveriges största utbytesprogram för studier utomlands. Ekonomihögskolans partnerprogram för näringslivet minskar avståndet från studier till arbete och forskning till praktik. Ekonomihögskolan är EQUIS-ackrediterad, vilket visar att vår forskning och utbildning håller högsta internationella kvalitet. Vi vill göra skillnad genom att fördjupa oss i relevanta samhällsproblem i vår forskning och utbilda ansvarsfulla ledare med en internationell utblick.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Yazeed Al-Atassi Hemland: Syrien Utbildning: Bachelor’s in Industrial Engineering, King Fahd University of Petroleum and Minerals samt Master’s in Management, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Expertis: Strategi- och managementkonsulting Tidigare arbetsgivare: KPMG Ismail Alebiary Hemland: Egypten Utbildning: Bachelor’s in Petroleum Engineering, Texas A&M University samt Master’s in Management, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Expertis: Olja och gas Tidigare arbetsgivare: Baker Hughes Inc. Hela uppsatsen finns att läsa via LUP Student Papers: https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8915224
Twittra det här

Citat

– Vi vill visa den kompetens som finns hos nyanlända syrier, som många gånger har hög utbildning och gedigen arbetslivserfarenhet med sig.
Ismail Alebiary
– Vi har följt samhällsdebatten om flyktingkrisen och Sveriges utmaningar kring integration.
Yazeed Al-Atassi