Välkommen till boksläpp: Dumhetsparadoxen av Mats Alvesson

Report this content

Flockbeteende och bekvämlighet. Dåligt självförtroende blandat med rädsla för att råka illa ut. Floskulösa visioner, varumärken, värdegrunder och strategier. Imitationer av andra. Modevågor i organisation och ledarskap. Vad innebär allt detta för en arbetsplats? 
Mats Alvesson, professor i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, har skrivit en bok om fenomenet funktionell dumhet – vad som gör att rimligt begåvade människor inte överdriver självständigt tänkande när de är på arbetet. 

– Organisationer genomsyras av ett underskott på reflektion. De kritiska frågorna ses som obekväma och därför intar vi följsamma positioner där vi anstränger oss för att ingen ska kunna anmärka på oss. Då kan vi hamna i ett läge där alla gör rätt, en positiv anda råder och allt ser bra ut men mycket fungerar illa, säger Mats Alvesson. 
– Funktionell dumhet innebär teknisk kompetens och att man inte gör bort sig – verksamheten fungerar på det hela taget hyfsat och förutsägbart på kort sikt, men dumheter passerar obemärkt och det blir mycket slöseri med resurser. Exempel på detta är verkningslösa ledarskapsförsök, mötesritualer och tjusiga utvecklingsprojekt.   

Tillsammans med André Spicer från Cass Business School i London visar Mats Alvesson i en mängd exempel på vad som händer när symbolaktiviteter och skyltfönster blir viktigare än det vi verkligen gör på våra arbeten – och utrymmet för eget tänkande och ansvarstagande krymper. 
– Följderna för verksamheten i ett längre perspektiv kan bli katastrofala. Därför behövs systematisk dumhetsbekämpning, säger Mats Alvesson. 

Alvesson har skrivit ett 30-tal böcker, är en av Europas mest citerade lednings- och organisationsforskare och utsågs 2010 till Wallenberg Scholar med ett personligt forskningsanslag på 15 miljoner kronor, vilket nyligen förlängdes med samma summa. När Alvesson och Spicer först lanserade begreppet funktionell dumhet i en vetenskaplig artikel 2012 fick det stort internationellt genomslag i Le Monde, Financial Times, Business Weeks och SVT – för att nämna några. Artiklarna fick stor spridning inte minst för att många kopierade dem och skickade runt på sina arbetsplatser. Begreppet funktionell dumhet upptogs i officiellt svenskt språkbruk 2013. Boken Dumhetsparadoxen utvecklar begreppet, belyser dess breda relevans i en mångfald sammanhang och visar också hur funktionell dumhet kan motverkas.  

Välkommen till Ekonomihögskolan på Lunds universitet där Mats Alvesson berättar om boken och fenomenet funktionell dumhet. 

Tid: kl 17:00–18:00, med mingel efteråt, torsdag 26 maj 2016  
Plats: Ekonomihögskolan, Ljusgården, Tycho Brahes väg 1, Lund 

Evelina Lindén, pressansvarig, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, 046-222 80 73, 070-481 91 21, evelina.linden@ehl.lu.se, ehl.lu.se

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet bedriver forskning och utbildning i nära samarbete med näringslivet. Vi erbjuder populära kandidat- och masterprogram inom ekonomi, informationssystem och handelsrätt och har ett av Sveriges största utbytesprogram för studier utomlands. Ekonomihögskolans partnerprogram för näringslivet minskar avståndet från studier till jobb och forskning till praktik. Ekonomihögskolan är EQUIS-ackrediterad, vilket visar att vår forskning och utbildning håller högsta internationella kvalitet. Vi vill göra en skillnad genom att lösa relevanta samhällsproblem i vår forskning och utbilda ansvarsfulla ledare med en internationell utblick.

Taggar:

Prenumerera

Citat

– Funktionell dumhet innebär teknisk kompetens och att man inte gör bort sig – verksamheten fungerar på det hela taget hyfsat och förutsägbart på kort sikt, men dumheter passerar obemärkt och det blir mycket slöseri med resurser.
Mats Alvesson, forskare på Ekonomihögskolan, Lunds universitet