Debatt om nyttan med ESS och MAX IV

Den 12 juni arrangerar Lunds universitet en paneldebatt om storskaliga forskningsanläggningar, i ljuset av satsningarna på MAX IV och ESS. Syftet är att diskutera hur samhället ska få nytta av den kompetens, de nätverk och den tekniska utveckling som byggs upp i och kring forskningsanläggningar.

Andra aspekter som också tas upp vid paneldebatten i Lund är hur forskningsfinansieringen ska fördelas – dels mellan olika forskningsområden, dels mellan grundforskning och tillämpad forskning.

I paneldebatten deltar kända personer som Lars Leijonborg och Allan Larsson, liksom bland andra Lundaprofessorn Mats Benner, Forskningspolitiska institutet, Christoph Quitmann, direktör vid MAX IV-laboratoriet, samt Ulrika Björkstén, chef vid Vetenskapsradion. Vetenskapsjournalisten Peter Sylwan kommer att leda diskussionen.

Paneldebatten har fått titeln ”Large Research Facilities - Great Science - Grand Challenges” och hålls på engelska. Evenemanget är öppet för både universitetsanställda och allmänheten. Debatten ingår i programmet för Nordiska fysikdagarna, som i år arrangeras 12-14 juni av Fysiska institutionen vid Lunds universitet.

Lokal: Stora Salen, AF-borgen.
Tid: kl 19.00.

För mer information:
http://www.fysik.lu.se/english/npd2013/program/panel/

Kontakt:
Johan Mauritsson, Fysiska institutionen, Lunds universitet
Tel 046-222 76 54, johan.mauritsson@fysik.lth.se

Taggar:

Prenumerera