Historiska berättelser förenar alevier

En alevi kan sin historia. Trots att aleviernas historia är ett brokigt pussel av influenser så har minoriteten skapat en stark religiös och kulturell identitet i Turkiet. Omfattande historieundervisning spelar en central roll för aleviernas bild av sig själva — som upplysta demokrater med ett rikt kulturarv.

—Alevierna själva identifierar sig som humanistiska, med stor förmåga till kritiskt tänkande. De uppmuntrar både män och kvinnor till högre utbildning och segregerar inte män och kvinnor, ens under bönen, säger Hege Markussen som har gjort omfattande fältstudier i en tongivande församling i Istanbul.

Alevierna är sekulariserade, stöttar slöjförbudet på universiteten och räds en eventuell islamisering av Turkiet. Idag lyfts aleviernas historia fram i politiken och beskrivs som den autentiska turkiska kulturen, det värdefulla kulturarvet. Som minoritetsgrupp med anhängare av olika etnicitet har det varit viktigt att skapa en stark identitet, särskilt eftersom alevierna kämpar för grupprättigheter som till exempel att alevism ska ingå i skolornas religionsundervisning. Nyckeln till deras identitetsbygge finns, på individnivå, i den intensiva historieundervisning som bedrivs i församlingarna.

De historiska berättelserna som alla alevier får höra och reflektera över handlar om de olika kulturer och religioner som har funnits i Anatolien genom tiderna och som har bidragit till alevismen.  Alevierna har historiskt visat en stor öppenhet för influenser och det är idag en källa till stolthet för dem.

Hege Markussens avhandling Teaching History, Learning Piety visar hur alevier från varierande bakgrunder, både socialt, geografiskt och etniskt, förenas av historiska berättelser som skapar deras identitet. Berättelser om hur alevismen praktiserades i byarna innan migrationen till storstaden är viktiga för gruppen, eftersom det anses vara idealet. I byarna mäklade de religiösa ledarna även i konflikter och vigde samman familjer i spirituella brödraskap, för att dessa familjer skulle hjälpa varandra på olika sätt.  

— Berättelsen om flytten från landsbygden i  de östra delarna i Turkiet till Istanbul är något som alla i församlingen delar, antingen har de själva eller deras föräldrar flyttat från byar i centrala och östra Turkiet.

 Hege Markussen disputerade i religionshistoria vid Centrum för teologi och religionsvetenskap den 1 juni med avhandlingen Teaching History, Learning Piety, An Alevi Foundation in Contemporary Turkey.

Kontaktuppgifter:  

mejl: hege_irene.markussen@lu.se  

mobil: 0707325544

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera

Media

Media