Inbjudan: Nya rön om livsmedel med förebyggande hälsoeffekter

Livsmedel med preventiva hälsoeffekter kan ge rejäla sänkningar av flera etablerade riskmarkörer för hjärt- kärlsjukdomar och metabola sjukdomar. Det visar en nyligen genomförd koststudie på en grupp friska, överviktiga försökspersoner. Samtidigt förbättrade testdieten försökspersonernas kognitiva prestationsförmåga.

Resultaten kommer från en unik så kallad interventionsstudie som har genomförts inom Antidiabetic Food Centre, AFC, vid Lunds universitet. Försökspersonerna fick äta en portföljkost respektive en kontrollkost under fyra veckor och därefter jämfördes riskfaktorer för sjukdom.

Portföljkosten kombinerades utifrån de olika livsmedelkoncept som utgör kärnan i AFC:s forskningsprofil. Ett av syftena med portföljstudien har varit att bidra till en diskussion kring kostens preventiva potential och kring behovet av hälsoförädlade livsmedel. Resultaten från portföljstudien visar tydligt att det finns stora möjligheter att förhindra framtida ohälsa genom kostpreventiva åtgärder.

Välkommen att ta del av våra intressanta resultat vid ett seminarium den 14 oktober! Journalister, hälso- och sjukvård, politiker, livsmedelsindustri, forskningsfinansiärer och forskare hälsas varmt välkomna.

Tid: Torsdag 14 oktober 2010 kl 13.30 – 15.00

Plats: Hörsalen, Palestra, Universitetsplatsen, Lund

Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt men för vår planering vill vi ha Din anmälan senast 11 oktober till Ingrid.Ristilammi@ffsc.lu.se alt telefon 046-222 14 32. Ev. frågor besvaras av bitr. centrumföreståndare AFC Maria Johansson (maria.johansson@ffsc.lu.se).

Program

13.30 Inledning, Prof Inger Björck, centrumföreståndare för Antidiabetic Food Centre  

13.40 Portföljkosten – Effekter på riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar och metabola sjukdomar, Prof Juscelino Tovar, Antidiabetic Food Centre

14.20 Portföljkosten – Effekter på kognitiv förmåga, Dr Anne Nilsson, Industriell näringslära och Livsmedelskemi

Kaffe serveras kl 14.45

Varmt välkomna!


Maria Johansson                                                                                 Inger Björck

Bitr. centrumföreståndare                                                                Centrumföreståndare
Antidiabetic Food Centre, Lunds universitet

 Antidiabetic Food Centre  (AFC) är en av Vinnovas långsiktiga satsningar på starka forsknings- och innovationsmiljöer. AFC finns vid Lunds universitet och bedriver forskning och innovation i samverkan med Region Skåne och följande sju företagsparter: Aventure AB, Dr PersFood AB, MKS Umetrics AB, Procordia Food AB, Pågen AB, Semper AB och Sveriges Stärkelseproducenters förening upa. Läs mer på www.ffsc.lu.se/afc

Taggar:

Prenumerera