Inte bara bin är viktiga för pollineringen

Bin brukar anses vara de mest effektiva på att pollinera grödor, men en ny internationell studie visar att även andra insekter är minst lika viktiga. En mångfald av olika insekter behövs för vår matförsörjning.

– Vi vet att honungsbin och vilda bin har stor betydelse för vår matproduktion. Den här studien visar att andra pollinerande insekter, till exempel flugor, skalbaggar, fjärilar och getingar, är viktigare för pollineringen av grödor än vad vi tidigare trott, säger Lovisa Nilsson, doktorand på Centrum för miljö- och klimatforskning, och en av de forskare från Lunds universitet som har bidragit med data.

Studien som har publicerats i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften PNAS, bygger på 39 olika studier utförda vid fem kontinenter där forskare har mätt i hur hög grad olika insekter pollinerar olika grödor.

– Även om andra insekter inte var lika effektiva pollinatörer som bin per blombesök, var de flitigare besökare. Det resulterade därför i ett likvärdigt resultat, säger Romina Rader från University of New England, som har sammanställt och analyserat alla data.

Forskningen tyder med andra ord på att både bin och andra insekter krävs för vår matförsörjning, något som ytterligare förstärker bilden av hur viktigt det är att bevara en mångfald av olika organismer.


Fakta om studien

Romina Rader från University of New England, Australien, har varit huvudansvarig för studien. Hon har sammanställt och analyserat data från 39 olika fältstudier från fem olika kontinenter. Från Sverige har framför allt forskare från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet bidragit med data till studien.
Länk till artikeln: Non-bee insects are important contributors to global crop pollination

Kontakt:
Lovisa Nilsson
Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), Lunds universitet

lovisa.nilsson@cec.lu.se
Telefon: 046-222 17 94
Telefon 046-222 17 94

Presskontakt: Nina Nordh, nina.nordh@cec.lu.se

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera

Dokument & länkar