Ny forskningssatsning tar sig an Hanöbuktens miljöproblem

Report this content

Lunds universitet och Simrishamns kommun har fått finansiering från Region Skåne för en ny forsknings- och innovationsmiljö på Marint centrum i Simrishamn. Syftet är att studera och lösa miljöproblem och samhällsutmaningar kopplade till hav, vatten och kustbygd i Skåne och södra Sverige.

Södra Östersjön och Hanöbukten ligger i ett särskilt utsatt havsområde med stora miljöproblem, exempelvis övergödning, döda bottnar, minskad biodiversitet och omfattande miljögiftsbelastning. Samtidigt finns här lekområden för flera av Östersjöns nyckelarter som torsk och tillväxtzoner för lax och ål. Det är arter som minskat kraftigt de senaste decennierna och som är nödvändiga för att Östersjöns ekosystem ska fungera.

– Det är av stor betydelse för Skånes och södra Sveriges utveckling att den omgivande kusten och havet mår bra, säger Maria Hansson som är docent vid Centrum för miljö- och klimatforskning på Lunds universitet och en av initiativtagarna till den nya forsknings- och innovationsmiljön i Simrishamn.

Trots att området är ett av Östersjöns mest utsatta saknas forskning som fokuserar på de specifika utmaningar som finns i Hanöbukten och södra Östersjön. Region Skåne har i dagarna beslutat att under fem år bidra med sju miljoner kronor till den nya forsknings- och innovationsmiljön på Marint centrum i Simrishamn.

– För att kunna åtgärda miljöproblemen i Hanöbukten behöver vi först kartlägga ekosystemen och få en bättre helhetsbild över hur olika miljöstörningar hänger ihop, säger Maria Hansson.

Några av de frågor man planerar att studera vid Marint centrum i Simrishamn är Hanöbuktens näringskedjor och ekosystem, mikroplaster i vattnet och övergödning, som bland annat bidrar till algblomning.

– Det är vår förhoppning att Marint centrum i Simrishamn, och den forskning som kommer bedrivas där, ska utgöra en samlingspunkt för kommuner, näringsliv och andra aktörer som behöver samarbeta för att lösa Hanöbuktens omfattande miljöproblem, säger Maria Hansson.

För mer information kontakta:
Maria Hansson, docent
Centrum för miljö- och klimatforskning, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
Tel 070-635 32 44

Taggar:

Prenumerera

Media

Media