Ny studie: teknikstrul stjäl lärarnas arbetstid

I två Skånekommuner har 291 lärare, från förskoleklass upp till gymnasieskolan svarat på frågor om teknikanvändning i arbetet de tre senaste dagarna. Frågorna har rört allt ifrån telefoner till digitala skrivtavlor. Om man bara räknar arbetet med datorer och datakanoner så ”kostar” själva krånglet med dessa motsvarande 818 lärararbetstimmar i månaden för de undersökta lärarna, berättar Carola Aili, forskare vid Lunds universitet. Det betyder att fem lärartjänster av de 291 helt och hållet går åt till att hantera teknikproblem.

Lärarna får i studien också rapportera om och hur krånglet drabbar kvaliteten i undervisningen. Vid 543 undervisningstillfällen har krånglet med datorer och kanoner drabbat eleverna i form försämrad eller minskad undervisning. Räknar vi på 25 elever i varje klass, betyder det att 13 575 elever direkt drabbats av försämrad undervisning under de tre dagarna på grund av teknik som krånglat och den tid lärare måste lägga på detta samt på grund av de omprioriteringar lärare var tvungna att göra.

Utifrån detta resultat skulle datakrångel i en medelstor kommun med 500 lärare under ett helt skolår skulle ”äta upp”, 10 lärartjänster och försämra över 217 000 undervisningstillfällen. Carola Aili berättar att de undersökta kommunerna är relativt väl försedda med tekniksupport enligt lärarna som deltog i studien och tekniken är av god kvalitet i flertalet skolor. I kommuner med sämre teknikstöd till lärarna får datakrånglet sannolikt en än större negativ påverkan på elevernas undervisning.

Carola Aili föreläser idag, 14 oktober på Skoldagarna i Malmö, under rubriken Skolan och den nya styrningen – vad ska lärare se upp med och berättar där bland annat om denna undersökning, se http://www.skoldagarna.se/Seminarier/Program-tisdag

Studien av villkoren för lärarnas teknikanvändning är en av delstudierna i forskningsprojektet Villkor för lärararbetets organisering. Projektet finansieras av AFA Försäkringar, se projektbeskrivning i AFAs projektkatalog https://www.afaforsakring.se/Forskning/Projektkatalogen/?search=aili

Ytterligare information om en annan av delstudierna i projektet:

http://www.mynewsdesk.com/se/hogskolan_kristianstad/pressreleases/kvalitetsdrivande-laerararbete-ett-varannandagsuppdrag-898445

För mer information kontakta:
Carola Aili, lektor i pedagogik, 0704-96 49 99 (OBS, kl 10-11 kommer hon att ha telefonen avslagen) carola.aili@soc.lu.se

Ulrika Oredsson Pressansvarig, Lunds universitet 046-222 70 28, 0701-47 27 40

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera