Studie av biologers arbetsmarknad vänder på negativ bild

Report this content

Biologer med examen från Lunds universitet arbetar i mycket hög utsträckning med det de är utbildade till. Det visar Biologiska institutionens egen undersökning. Resultatet ger en långt mer positiv bild av biologers arbetsmarknad än den som myndigheter och organisationer brukar ge. 

Officiella rapporter lyfter sällan fram biolog som ett yrke att satsa på. Tvärtom. Konkurrensen om jobben har i många år beskrivits som hård, särskilt för nyexaminerade biologer. Ett av flera exempel är Statistiska centralbyrån, SCB, som i sin årliga Arbetskraftsbarometer under 2000-talet varje år har betonat att det finns ett överskott av biologer på arbetsmarknaden.

Den undersökning som Biologiska institutionens studievägledare Lotta Persmark och Christina Ledje nu har gjort ger en helt annan och mer positiv bild av Lundabiologers yrkeskarriär.

347 studenter avslutade masterutbildningen åren 2010–2014. Omkring hälften var internationella studenter. 185 tog sin master i biologi, 162 i molekylärbiologi. Studievägledarna har lyckats ta reda på vad 305 av de tidigare studenterna har sysselsatt sig med efter studierna.

• 143 (46,9 procent) är anställda doktorander vid universitet i Sverige och utomlands.

• 127 (41,6 procent) har andra biologirelaterade yrken (myndigheter, kommuner, universitet, privat sektor eller egen konsultverksamhet).

• 14 (4,6 procent) har jobb som inte är biologirelaterade. Bland annat inom detaljhandeln och som modell.

• 13 (4,3 procent) vidareutbildar sig. Exempelvis till lärare, läkare, veterinär och kiropraktor.

• 8 (2,6 procent) är arbetslösa.

– Det är roligt att vi kan visa att biologiutbildning lönar sig. Utbildningen i Lund leder väldigt ofta till relevanta jobb, säger institutionens studierektor Jep Agrell och fortsätter:

– Det är 42 personer som vi inte har lyckats nå, men vi tror inte att den här gruppen avviker särskilt mycket från övriga studenter, utan de flesta har troligen fått jobb.

Motsvarande undersökning har gjorts en gång tidigare med samma positiva resultat. Då med studenter som avlade masterexamen åren 2007–2010. Den största skillnaden mellan de två undersökningarna är att andelen molekylärbiologer som väljer andra yrken framför en akademisk forskarkarriär ökar.För mer information
Jep Agrell, studierektor
Biologiska institutionen, Lunds universitet
046-222 73 17
0736-87 54 32
jep.agrell@biol.lu.se


Presskontakt
Jan.Olsson@biol.lu.se
046-2229479

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar