Ungdomar får chans att jaga Higgspartiklar

Report this content

Måndagen den 11 februari får skånska gymnasieungdomar leka partikelfysiker med forskarna i Lund. Eleverna får analysera riktiga data från forskningsanläggningen CERN och även prova på att jaga Higgspartiklar. Allt för att fira den internationella dagen Girls and Women in Science.

För tre år sedan skapade FN den internationella dagen Girls and Women in Science. Dagen infaller den 11 februari varje år. Syftet är att väcka intresse för naturvetenskap och teknik genom att låta kvinnliga forskare fungera som förebilder för skolungdomar.

För att uppmärksamma dagen arrangerar Lunds universitet en så kallad mästarklass i partikelfysik där 20 gymnasieungdomar från Svedala ska få chansen att medverka. Ett stort antal universitet och lärosäten deltar runtom i världen med en lång rad arrangemang inom många olika forskningsfält denna dag.

Gymnasieeleverna från Svedala bjuds på en heldag i Lund av forskare och doktorander inom partikelfysik. Eleverna kommer från NFU-gymnasiet i Svedala. Mästarklassen organiseras av Caterina Doglioni, fysikforskare vid Lunds universitet. 

Syftet är att låta eleverna lära sig mer om elementarpartiklarnas värld och analysera data från CERN, säger Caterina Doglioni.

Partikelfysikerna vid Lunds universitet har själva flera pågående forskningsprojekt på CERN, vilket ger gymnasieungdomarna ett konkret tillfälle att få direktkontakt med frontlinjen inom denna forskning.

Mästarklassen i Lund har hållits ett flertal år tidigare. Satsningen ingår i ett globalt arrangemang inom just partikelfysiken, International Masterclasses. Projektet ger unga människor möjlighet att dyka in i partikelfysik och dess forskningsmetoder. Deltagarna får leta efter Higgspartiklar i riktiga data som samlats in med hjälp av ATLAS-experimentet vid den stora protonkollideraren på CERN.

Vid Lunds universitet arrangerat man numera mästarklassen inte bara en gång per år utan vid två tillfällen, varav det ena tillfället valts för att sammanfalla med den internationella dagen Girls and Women in Science.

Särskilt inbjuden talare i Lund den 11 februari blir Melissa Franklin, en internationellt känd professor i partikelfysik från Harvarduniversitetet och för närvarande gästprofessor vid Lunds universitet. Som avslutning på dagen hålls en videokonferens där Lunds mästarklass får diskutera och jämföra sina resultat med mästarklassdeltagare i andra länder. Forskare vid CERN fungerar då som diskussionsledare via Skype.

Journalister är varmt välkomna att besöka mästarklassen i Lund den 11 februari när gymnasieungdomarna dyker ner bland Higgspartiklar och andra beståndsdelar i atomernas inre. Program för dagen finns på webben.

För mer information, kontakta:

Caterina Doglioni, biträdande universitetslektor

Fysiska institutionen, Lunds universitet

Tel 046 222 76 95

caterina.doglioni@hep.lu.se 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media