Ytterligare 50 miljoner till forskning om hjärnans mekanismer

Ett europeiskt konsortium, lett från Lunds universitet, får 50 miljoner kronor från EU till forskning som ska utveckla vår förståelse av hur hjärnan fungerar. Forskningsprojektet kallat INTUITIVE och är ett så kallat Innovative Training Network inom ramen för Horizon 2020.

 Projektets mål är att utarbeta användargränssnitt baserade på beröring som känns mer intuitiva än vad som finns idag i exempelvis smartphones. Hjärnforskningen bidrar med kunskapen om hur hjärnan vill interagera under olika typer av beröring och teknologin bidrar med att utveckla gränssnitten.

– Detta ger oss ytterligare möjlighet att utveckla vår förståelse av hur hjärnan fungerar, eftersom aktiv beröring är en fundamental byggsten för hjärnans inlärning om våra uppfattningar av vad omvärlden är och vad den har för egenskaper, säger Henrik Jörntell, docent i neurovetenskap och den som leder forskningsprojektet.

Genom att utveckla teknologi som skapar illusioner av verkliga upplevelser är forskarna i INTUITIVE övertygade om att ska få fram ett utmärkta underlag för fördjupade insikter när det gäller mekanismerna bakom hjärnans funktioner. Något som de arbetat intensivt med under de senaste åren. Se bland annat: https://www.lu.se/article/ny-syn-pa-hur-hjarnan-fungerar 

– I förlängningen ger sådana fördjupade insikter också mycket viktig förståelse om exakt vad det är som går fel vid hjärnans olika sjukdomar, vilket kan ge dramatiskt förbättrade behandlingsmöjligheter, säger Henrik Jörntell.

Henrik Jörntell har under 2019 blivit tilldelat totalt drygt 80 MSEK av EU som koordinator för två europeiska forskningsprojekt inom ramen för Horizon 2020:

  • 50 Mkr för det nu aktuella EU-projektet INTUITIVE, ett s.k. Innovative Training Network-progam i vilket forskare från Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Island och Belgien deltar. 
  • 32 Mkr till ett EU-projekt inom Future Emerging Technology kallat ”ph-coding” inom i villket forskare från Sverige, England, Skottland och Frankrike ingår.
    Se: https://www.med.lu.se/nyheter/181024_ph_coding

För mer information, kontakta:
Henrik Jörntell, universitetslektor och docent i neurofysiologi vid Lunds universitet, 046-2227764, 0705-378967, henrik.jorntell@med.lu.se

-----------------
Presskontakt Medicinska fakulteten vid Lunds universitet
: Katrin Ståhl, 046-222 01 31, 0725-27 97 97, katrin.stahl@med.lu.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media