Inbjudan till teckning av aktier i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ.)

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ.), genomför en nyemission på 54,7 MSEK, riktad till såväl befintliga som nya aktieägare, med teckningstid 7-21 november 2011. Emissionen utgör en viktig del i finansieringen av de kommande tre årens expansion. Mackmyra ansöker samtidigt om notering av bolagets aktie på NASDAQ OMX First North, handeln beräknas starta under december månad 2011.

–Nu bjuder vi in våra befintliga delägare och minst 1000 nya delägare att följa med på den fortsatta svenska whiskyresan. 3 000 delägare, 10 000 fatägare och 100 000 Facebook-fans har redan upptäckt att Mackmyras utveckling och produkter är nyskapande och intressanta, säger Magnus Dandanell, vd för Mackmyra Svensk Whisky AB.

För de kommande tre årens expansion har Mackmyra ett totalt kapitalbehov på cirka 175 MSEK. Under hösten har Mackmyra riktat emissioner till nya investerare vilket tillfört bolaget sammanlagt 22,6 MSEK och dessutom säkrat kreditlöften från kreditinstitut på 100 MSEK för perioden. Sammantaget innebär detta att bolaget, inför den förestående emissionen, säkrat 122,6 Mkr motsvarande 70% av periodens kapitalbehov. Den förestående emissionen på 54,7 MSEK (ca 52,7 MSEK efter avdrag för emissionskostnader) utgör den sista delen av finansieringen.

Den fullständiga informationen om emissionen finns i prospektet som finns tillgängligt på Mackmyras hemsida, www.mackmyra.se.

Erbjudandet i korthet
Emissionen kommer att vara en företrädesemission där innehav av fem (5) aktier av serie A eller serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B. Huvudägarna, som önskar bredda ägandet i bolaget, kommer att avstå från att utnyttja sina teckningsrätter så att även nya aktieägare kan komma in. Övriga fakta i korthet:

  • Antal emitterade B-aktier: 650 908 (högst)
  • Emissionsbelopp kronor: 54 676 272 (högst)
  • Teckningskurs: 84 kronor per aktie
  • Teckningstid: 7-21 november 2011
  • Teckning utan företrädesrätt sker i poster om 75 aktier, totalt 6 300 kr per post.

Tidplan

  • Offentliggörande av prospekt: 1 november 2011
  • Teckningsperiod 721 november 2011
  • Tilldelningsbesked beräknas sändas ut i vecka 48
  • Handelsstart på First North planeras till december 2011.

– Svensk whisky ligger helt rätt i position och timing för den globala trenden med intresse för den nya världens whisky även om volymerna hittills är en begränsning. Vår kvalitet är hög i internationella sammanhang vilket visas av de återkommande guldmedaljerna i den högt renommerade tävlingen International Wine and Spirit Competition, säger Magnus Dandanell, vd för Mackmyra.

Erik Penser Bankaktiebolag är emissionsinstitut för den förestående emissionen och kommer även att fungera som Certified Adviser för Mackmyra Svensk Whisky AB efter den planerade introduktionen på First North.

Prospekt och teckningsanmälan finns att hämta på Mackmyras hemsida, www.mackmyra.se

Ny whisky tillägnad gamla och nya aktieägare på Systembolaget i dag
I dag lanseras även Mackmyra Special:07 - Framtidstro på Systembolaget. Den här specialutgåvan tillägnas alla som vill följa med Mackmyra in i framtiden, både gamla och nyfunna vänner. Special:07 är en elegant, bärig whisky med toner av hjortron, enrisrök, smörkola och torkad frukt. Färgen är som glimtar av skogens guld. En svensk maltwhisky att möta framtiden med.

För mer information kontakta:
Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 80, magnus@mackmyra.se
Lars Lindberger, pressansvarig, 070-364 40 54, lars@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Taggar: