Mackmyra Svensk Whisky säkrar kreditlöften på 100 MSEK

Report this content

Mackmyra Svensk Whisky AB har säkrat kreditlöften  på 100 MSEK för finansiering av de kommande tre årens expansion. Inför nyemissionen i november har nu bolaget säkerställt 70 procent av kapitalbehovet för 2012-2014.

För de kommande tre årens expansion har Mackmyra ett kapitalbehov på cirka 175 MSEK. . Under hösten har Mackmyra riktat emissioner till nya investerare vilket sammanlagt tillfört bolaget 22,6 MSEK i nytt kapital. Mackmyra har nu, dessutom, säkrat kreditlöften från kreditinstitut på 100 MSEK för perioden 2012-2014. Kreditlöftena tillsammans med det nya kapitalet innebär att 70 procent av de kommande tre årens kapitalbehov redan är säkrat.

Kapitalet kommer i huvudsak att användas för tillverkning av whisky för framtida försäljning, expansion på internationella marknader, samt för nästa steg i utbyggnaden av besöksplatsen Mackmyra Whiskyby i Gävle.

– Det känns väldigt bra att vi har säkrat så stor del av periodens totala finansiering inför den förestående emissionen. Vi riktar den till våra 3 000 befintliga delägare men vi bjuder även in        1 000 nya att följa med oss på den fortsatta svenska whiskyresan, säger Magnus Dandanell, vd och grundare.

Under november genomför bolaget en nyemission på 54,7 MSEK. Emissionen kommer att vara en företrädesemission där befintliga ägare, med stöd av teckningsrätter, har företräde att teckna 1 ny aktie på 5 befintliga. Samtidigt bereds möjlighet för minst 1 000 nya ägare att komma in eftersom huvudägarna avstår delar av sina teckningsrätter för detta ändamål. Aktierna kommer att tecknas i poster om 75 aktier och teckningskursen är 84 kr per aktie.

Mackmyra planerar att notera aktien på Nasdaq OMX First North under december 2011. (Obs årtalet)

För mer information kontakta:
Magnus Dandanell, vd, 026-54 18 80, magnus@mackmyra.se
Lars Lindberger, pressansvarig, 070-364 40 54, lars@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar