Mackmyras whiskyemission övertecknad

Intresset för emissionen i Mackmyra Svensk Whisky AB i november var stort med en överteckning på drygt 15 procent.

Trots oroliga tider på de finansiella marknaderna övertecknades den nu avslutade emissionen i Mackmyra Svensk Whisky AB. En preliminär sammanställning visar att emissionen övertecknades med drygt 15 procent.

– Det är väldigt glädjande att både våra tidigare aktieägare och nya intressenter tror på vår affärsidé och väljer att följa med oss på vår fortsatta whiskyresa i såväl Sverige som internationellt, säger Magnus Dandanell, vd och grundare av Mackmyra Svensk Whisky.

Med den avslutade emissionen på 54,7 MSEK har Mackmyra nu säkrat det kapital på 175 MSEK som man behöver för att kunna fullfölja planerna för det kommande tre årens expansion, där 75 MSEK består av nytt aktieägarkapital och 100 MSEK är lånelöften från kreditinstitut.

– Vi tar nu steget från ett litet destilleri till ett medelstort, och kan nu börja producera de volymer whisky som behövs för att kunna etablera en bra närvaro i Europa, Nordamerika och ytterligare ett par marknader, säger Magnus Dandanell.

– Det här visar att det finns många som tror på vår långsiktiga plan. Whiskytillverkning är inte konjunkturberoende och för att kunna sälja under kommande högkonjunkturer måste vi kunna producera även när omvärlden är lite orolig, säger Magnus Dandanell.

För Mackmyra är ambassadörsskapet viktigt och bolaget strävade därför efter att få minst 1 000 nya delägare efter emissionen. Men intresset har varit större än väntat och den preliminära sammanställningen av emissionen pekar på att antalet nya aktieägare blir mer än dubbelt så många.

För att öka servicen till aktieägarna har Mackmyra sökt och fått godkännande för handel med aktien på NASDAQ OMX First North. Första handelsdag blir 16 december 2011.

Slutligt utfall av emissionen och tilldelning kommer att meddelas under nästa vecka.

Mer information om företaget, och bilder, finns på www.mackmyra.se/press.
För ytterligare information kontakta:

Magnus Dandanell, vd, 026-54 18 80, magnus@mackmyra.se
Lars Lindberger, pressansvarig, 070-364 40 54, lars@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar