Q3 – Förbättrat resultat trots utmanande försäljningsklimat

Report this content

För tredje kvartalet i rad förbättrar Mackmyra resultatet och detta sker trots att försäljningsklimatet under kvartalet varit ganska bistert. Det operativa resultatet är mer än 1,7 MSEK bättre än motsvarande kvartal föregående år och det ackumulerade resultatet för årets första nio månader är hela 12 MSEK bättre än motsvarande period 2020. Resultatförbättringen beror såväl på en avsevärt förbättrad bruttomarginal som på det kostnadsbesparingsprogram som implementerades kring årsskiftet.

  • Nettoomsättningen uppgår under det tredje kvartalet till 20,5 MSEK (24,0) en minskning med 15%.

Ackumulerat uppgår nettoomsättningen till 63,7 MSEK (63,7).

  • Bruttoresultatet uppgår under det tredje kvartalet till 9,8 MSEK (9,9), en minskning med 1%.

Ackumulerat uppgår bruttoresultatet till 31,0 MSEK (26,7).

  • Rörelseresultatet uppgår under det tredje kvartalet till -2,1 MSEK (-3,9).

Ackumulerat uppgår rörelseresultatet till -4,1 MSEK (-14,2).

  • Justerat EBITDA uppgår under det tredje kvartalet till -0,5 MSEK (-2,3).

Ackumulerat uppgår justerat EBITDA till -0,3 MSEK (-9,1).

  • Kassaflödet efter investeringar uppgår under det tredje kvartalet till -2,4 MSEK (1,6).

Ackumulerat uppgår kassaflödet till -15,4 MSEK (-8,0)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q3

I höstens säsongsutgåva har Mackmyra använt stora mängder av det egna hantverksmältade rökreceptet, som sedan lagrats på olorosofat, ex-bourbon och nya amerikanska ekfat av varierande storlekar. För att komplettera röken och de runda tonerna från olorosofaten har vi adderat ett antal äldre ex-bourbonfat fyllda med elegant recept som bidrar med pigga citrus- och vaniljtoner. Det hela knyts ihop genom inblandningen av kryddiga svenska ekfat som mättats med svenskt hjortronvin.

Mackmyras säsongswhisky Stjärnrök lanserade på Systembolagets beställningssortiment den 15 september 2021.

VD-ORD

För tredje kvartalet i rad förbättrar Mackmyra resultatet och detta sker trots att försäljningsklimatet under kvartalet varit ganska bistert. Det operativa resultatet är mer än 1,7 MSEK bättre än motsvarande kvartal föregående år och det ackumulerade resultatet för årets första nio månader är hela 12 MSEK bättre än motsvarande period 2020. Resultatförbättringen beror såväl på en avsevärt förbättrad bruttomarginal som på det kostnadsbesparingsprogram som implementerades kring årsskiftet.

Under kvartalet minskar totalt omsättningen med 15%, men rensat för det tillskott som handspritsaffären gav under motsvarande kvartal 2020 så minskade omsättningen med 10%. Under hela nio-månadersperioden så låg försäljningen på samma nivå som 2020, men rensat för handspritsaffären så ökar försäljningen med 7%. Till den under hela perioden med cirka 15% ökande flaskförsäljningen bidrar främst Mackmyras viktiga tillväxtmarknad Taiwan, även om försäljningen i det enskilda kvartalet varit låg. Exportaffären är av sin karaktär inte regelbunden utan är beroende av färre större ordrar och därför är jämförbarheten mellan enskilda kvartal svår. Även Tyskland och Storbritannien bidrar till försäljningsökningen under perioden medan försäljningen genom Systembolaget i Sverige har minskat marginellt. Fatförsäljningen under kvartalet har varit cirka 5% lägre än motsvarande kvartal föregående år, under hela perioden har dock försäljningen ökat med cirka 3%. Till viss del har pandemirestriktionerna (som ju försvann först under kvartalets sista dagar) fortsatt att vara försäljningsdämpande under kvartalet.

Bruttovinsten är i stort sett i linje med motsvarande kvartal föregående år samtidigt som bruttomarginalen ökar med 7%-enheter. Bakom ökningen av bruttomarginalen ligger ett flertal faktorer såsom en större andel exportförsäljning, en medveten prishöjningsstrategi men också att fjolårets handspritsaffär hade mycket låg marginal.

Genom fortsatt konsekvent arbete med kostnadsbesparingar, effektivisering av organisation och processer så har ytterligare cirka 2 MSEK kunnat sparas under kvartalet. Efter de första nio månaderna så har sammanlagt knappt 6 MSEK kunnat sparas och därmed förbättrat resultatet. Detta arbete fortskrider och löper enligt den tidigare kommunicerade planen.

Den 11 oktober lämnade Mackmyra in det sista yttrandet till Högsta domstolen (HD) i processen mot Konsumentombudsmannen. Därmed återstår nu bara HD:s avgörande som förväntas komma under slutet av året.

Jag är väldigt stolt över den stora resultatförbättring som laget Mackmyra tillsammans har uppnått hittills! Och jag är samtidigt övertygad om att vi ännu bara skrapat på ytan på den potential som vi som bolag har i framtiden. Så välkommen till dig som läser att hänga med på resan – antingen som kund eller som aktieägare, eller båda!

Denna information är sådan som Mackmyra Svensk Whisky är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-29 08:30 CET.

För mer information kontakta:

Johan Larsson, VD, 070-559 00 69 , johan.larsson@mackmyra.se
Anders Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se
 

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på bolagets hemsida.

https://mackmyra.se/press/finansiell-information/

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel. +46850301550 eller CA@mangold.se

Prenumerera