Tvivelaktig dom mot Mackmyra omprövas av Patent- och marknadsöverdomstolen

Report this content

I förra veckan meddelade Patent- och marknadsöverdomstolen att de beviljar Mackmyra prövningstillstånd för den fällande domen i Stockholms Tingsrätt efter att Konsumentombudsmannen (KO) stämt Mackmyra för användandet av sex stycken bilder i sociala medier. Tvisten ska nu omprövas av Patent- och marknadsöverdomstolen. Patent- och marknadsdomstolens dom är unik i sitt slag och anses oklar och tvivelaktig av branschexperter. En omprövning av Patent- och marknadsdomstolens dom är välkommen.

Domen, som avkunnades av Patent- och marknadsdomstolen den 17 oktober, förbjuder Mackmyra att använda sex stycken bilder i sociala medier och på internet då domstolen bedömt att dessa inte lever upp till den så kallade bildregeln. Den fällande domen hotar i förlängningen näringens exportmöjligheter.

- Domen innebär hinder för vår kommunikation och i förlängningen riskerar den att helt förhindra export av hantverksmässiga drycker i vår bransch. Den snedvrider konkurrensen mellan svenska och utländska aktörer och vi kommer dra den här saken så långt det krävs. Vi tror och hoppas att Patent- och marknadsöverdomstolen delar vår bedömning säger Magnus Dandanell, VD på Mackmyra.

Alkoholgranskningsmannen (AGM) är alkoholbranschens egna självreglering, som sedan 2006 har haft ansvaret att se till att företag som säljer alkoholhaltiga drycker följer de lagar och etiska regler som finns på plats. AGM har rätt att ingripa och begära att otillåten marknadsföring upphör.

- Domstolen undviker helt att ta upp de frågor som behövs för att få klarhet i vad som i det här fallet är måttfullt och inte. Det branschen behöver är mer tydlighet kring hur lagstiftningen ska tolkas och domen bidrar till det motsatta. Det är därför positivt att Patent- och marknadsöverdomstolen omprövar domen, säger Mattias Grundström, AGM.  

Om målet och domen
KO har stämt Mackmyra för otillbörligt användande av sex bilder i sociala medier. KO menar att Mackmyras bilder inte lever upp till bildregeln och kravet på särskild måttfullhet. KO menar att bilderna anspelar på stämningar och känslor, samt att de väcker särskild uppmärksamhet.

Mackmyra menar att flera av bilderna vänder sig till en utländsk målgrupp i Storbritannien och Tyskland och att svenska regler inte kan tillämpas. Domen begränsar Mackmyra och alla övriga 750 svenska producenter i såväl svensk som internationell kommunikation, då sociala medier inte har några landsgränser. Bilderna förmedlar dessutom en helhetsbild av Mackmyra - svensk natur, svenska råvaror, hantverk och innovation. Svensk alkohollagstiftning säger tydligt att varumärket, råvaror och produktinformation är godkänt i samband med bildanvändning.

Domen ska omprövas av Patent- och marknadsöverdomstolen, som är den högsta instansen för frågor kring marknadsföring och alkohol. Beslutet får inte överklagas.

Mer information om processen, de fällda bilderna samt domen i sin helhet finns att läsa på Mackmyras hemsida.

För mer information kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026- 455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se

Mattias Grundström, Alkoholgranskningsmannen (AGM), 070 - 820 70 40, agm@alkoholgranskningsmannen.se

Om Mackmyra
Mackmyra är den nordiska whiskypionjär som startade den svenska whiskyresan 1999. Whiskyn är skapad med svenska råvaror, utan tillsatser och miljövänlig destillationsteknik i gravitationsdestilleriet. Förutom prisbelönta whiskys tillverkas hantverkdestillerad gin sedan 2017 på ursprungsdestilleriet på Mackmyra Bruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar