Analysguiden: Fler affärer i pipeline

Report this content

Magnolia Bostads redovisar fortsatta värdeökningar på förvaltningsfastigheter i sitt rörelseresultat för kvartal 3/2019. Bruttomarginalerna har hittills i år varit negativa, men i kvartal 4/2019 bör det komma minst en försäljning med bättre marginal-bidrag. Vi höjer aktiens riktkurs i Bas-scenariot till 45 kronor (42).

Magnolia Bostad är ett bostadsutvecklingsbolag, etablerat år 2009. Bolagets affärsmodell har en lägre risk än sektorn överlag. Det då huvuddelen av de nyproducerade lägenheterna upplåts med hyresrätt och där marken till stora delar förvärvats via kommunala markanvisningar. Fastigheterna säljs innan byggstart till främst institutionella placerare, vilket minskar både kapitalbindningen och risken. Projekten blir ofta litet större vilket ger skalekonomi. Med en låg försäljningsnivå hittills under 2019 och dessutom till negativa brutto-marginaler har gjort att rörelseresultatet lyftes av uppvärdering av förvaltnings-fastigheter enligt redovisningsstandarden IAS40. Under årets nio första månader 2019 stod sådana uppvärderingar för totalt 352 miljoner kronor i resultatbidrag.

Bolagets mål är att ha kapacitet att producera omkring tre tusen bostadslägenheter (hyres- och bostadsrätter), två till fyra vårdboenden samt ett till två hotell per år.  Framöver, vilket vi tolkar som från fjärde kvartalet 2019 väntar ett högre affärs-tempo med både försäljningar och förvärv av (helst) planlagd mark för bolagets del. En del av de byggrätter som finns till salu återfinns i tidigare typiska bostads-rättslägen i Stockholms och Göteborgs närföroter.

Magnolia Bostad-aktien är lågt värderad, då bolaget har möjlighet att sälja över      2 000 lägenheter per år givet sin byggrättsportfölj. Återhämtningen vän­tas inte bli påtaglig förrän mot slutet av prognosperioden (år 2021-2022). Vi höjer vår motiverade kurs enligt Bas-scenariot till 45 kronor per aktie (tidigare 42 kronor). Liksom tidigare är resultatet och därmed aktiens värde rörelsemarginalkänsligt, från 22 kronor i Bear-scenariot (5 procent lägre rörelsemarginal jämfört med Bas-scenariot och 68 kronor per aktie i Bull-scenariot (5 procent högre rörelsemarginal än Bas-scenariot).

Läs hela analysen på Analysguiden

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Prenumerera