Dela

Kontakt

 • Magnolia Bostad AB
  Sturegatan 6, box 5853, 102 40 Stockholm
  08-470 50 80
  http://www.magnoliabostad.se
 • Citat

  Det är mycket glädjande att utbyggnaden kring Väsjö torg nu tar ytterligare ett steg. De nya kvarteren blir inte minst genom att en matbutik tillförs ett viktigt tillskott för att fortsatta utveckla Väsjön till en hållbar och trivsam stadsdel
  Henrik Thunes (M), ordförande i Sollentuna kommuns kommunstyrelse
  Vi ser att det vinnande förslaget väl motsvarar kommunens mål för hur vi vill att Väsjö torg och övriga Väsjön ska utvecklas. Kvarteren har en egen karaktär som bidrar till Väsjö torgs identitet. Idén till samlingslokal som möjliggör och bjuder in till samtal, möten och utbyte mellan de boende i området är också ett plus
  Moa Rasmusson (L), ordförande i Sollentuna kommuns samhällsbyggnadsnämnd
  Vi vill med god arkitektur och omsorgsfull utformning skapa trygga och attraktiva boendemiljöer som ska leva och bestå i generationer. Här ska vi utveckla en hållbar och attraktiv plats där det finns förutsättningar för att lära känna sina grannar i hela Väsjön. Genom skapandet av en större samlingslokal i samarbete med Folkets Hus och Parker kommer vi att kunna erbjuda de boende att anordna möten och olika aktiviteter
  Björn Bergman, Regionchef Öst Magnolia Bostad
  Vi knyter genom det här projektet ihop Sandarna med Klippan och skapar fler bostäder till göteborgarna. Det är kul med en ny aktör som satsar i Göteborg. Det finns ett väldigt bra samarbete mellan de olika aktörerna som utvecklar bostäder i området och Göteborgs Stad. Tillsammans bygger vi ett starkare Göteborg
  Hampus Magnusson, ordförande i byggnadsnämnden och vice ordförande fastighetsnämnden Göteborgs Stad
  Det känns riktigt bra att vara med och utveckla ett av Göteborgs just nu allra populäraste bostadsområden. Det här kommer att bli ett område för människor att bo och trivas i. Vi har tagit fram en stor variation av lägenheter och charmiga takvåningar
  Niklas Ohldin, Regionchef Väst Magnolia Bostad
  Det är glädjande att få vara en del av utvecklingen av vad vi tror kommer att bli ett av Göteborgs mest uppskattade bostadsområden. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet att bygga vidare på den utökade innerstaden och hållbara bostäder
  Hans Lisserkers, Head of Project Development på Niam
  Vi på Tuve Bygg är stolta över förtroendet att få bygga kvarteret Linnefabriken som knyter an till platsens historia med industriella inslag såsom tegelfasader och ståldetaljer. Vi kommer att bygga med miljöriktiga byggnadsmaterial och fastigheten planeras att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver
  Robert Bengtsson VD på Tuve Bygg
  Magnolia Bostads satsning på nya studentbostäder är en mycket välkommen utveckling på den gotländska bostadsmarknaden. Gotland utvecklas positivt med ökad befolkning och detta bidrar till att utveckla Visby som studentstad
  Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C)
  På Gotland råder stor brist på studentboenden och det är roligt att vi kommer i gång med byggnationen av bostäderna redan under sommaren. Vi är stolta över detta fina projekt som är ritat av Magnolia Bostads egna arkitekter
  Björn Bergman, Regionchef Öst Magnolia Bostad
  Det här är två riktigt fina projekt som blir inledningen till vår närvaro i Kungälv. Vi ser Kungälv som ett av våra mest intressanta områden att växa vidare inom
  Niklas Ohldin, Regionchef Väst
  Vi är väldigt glada att äntligen ha byggstartat det här fina projektet och att vi får vara med i utvecklingen av Spånga. Vi har stort fokus på trygghet och arbetar bland annat med BoTryggt2030. Med bra belysning och tydliga entréer skapar vi ett tryggt och inkluderande kvarter med flera olika boendeformer.
  Björn Bergman, Regionchef Öst på Magnolia Bostad.
  Livsmedelsbutiken, äldreboendet och LSS-verksamheten bidrar med liv och rörelse samt tre betydande arbetsplatser i området vilket känns viktigt för oss som samhällsutvecklare.
  Catrin Viksten, Chef Samhällsfastigheter på Magnolia Bostad.
  Jag är mycket glad att Magnolia Bostad och Heimstaden har startat bygget av Brygghuset. Nu är nästa etapp i Ursvik igång på riktigt. Det har varit en konstruktiv process att jobba fram det nya huset där involverade parter varit både lyhörda och lösningsorienterade.
  Peter Schilling, Kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg.  
  Att få vara en del av utvecklingen i Sundbyberg och kommande Ursviks torg känns väldigt bra. Vi har i god samverkan med kommunen, arkitekter och byggentreprenör arbetat fram en gestaltning med en väl avvägd variation i fasaderna. Många personer kommer att röra sig i området tack vare det stationsnära läget och lokaler i bottenvåningen. I projektet har vi stort fokus på att skapa en säker plats. Det är väldigt glädjande att nu få ta ett första spadtag tillsammans med Heimstaden och Mecon.
  Björn Bergman, Regionchef Öst på Magnolia Bostad.
  Vårby Udde ligger precis vid Mälaren med närhet till naturen såväl som till shopping i Kungens kurva. Det här kommer att bli ett fint bostadsområde och jag är glad över att vi kan tillgängliggöra Mälaren med bland annat en fin strandpromenad och med båtklubbens uppskattade verksamhet. Områdets långa historia kommer i uttryck bland att genom att en fin gammal verkstadsbyggnad i tegel, avlång med karaktäristiska avrundade kanter, bevaras.
  Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor
  Vi är mycket glada att kommunen nu beslutat påbörja detaljplanearbetet för Vårby Udde. Området är ett tillväxtområde med stor potential och vi kommer här att skapa en levande stadsdel. Vårt ledmotiv har redan från start varit social hållbarhet eftersom vi vill skapa en trygg och trivsam miljö för invånarna. Vi gör detta bland annat genom att producera en bra mix av bostäder, service och kommersiella lokaler samtidigt som vi tillgängliggör naturområden runt omkring
  Björn Bergman, Regionchef Öst på Magnolia Bostad
  Fastigheten har ett fint läge i Nya Hovås med närhet till naturupplevelser samtidigt som det har bra kommunikationer. Detta är ett av de första områden som vi utvecklar i Göteborg och vi är glada över att få vara del av det framgångsrika stadsutvecklingsprojektet Nya Hovås
  Niklas Ohldin, Regionchef Väst på Magnolia Bostad
  Vi har sedan tidigare ett mycket bra samarbete med Slättö. Nu tar vi detta ett steg till genom ett gemensamt ägt bolag som skall utveckla attraktiva bostäder och samhällsfastigheter med en tydlig hållbarhetsprofil i svenska tillväxtorter
  Fredrik Lidjan, VD på Magnolia Bostad
  Det vattennära läget och den spännande arkitekturen spelar förstås en viktig roll för det stora intresset för Ophelias Brygga men vi ser också att områdets tydliga hållbarhetsfokus är en viktig anledning till att människor söker sig hit
  Fredrik Lidjan, verkställande direktör Magnolia Bostad
  Helsingborg växer så det knakar. Därför behöver vi bygga många nya bostäder de närmaste åren. Utmaningen är att växa samtidigt som vi behåller livskvaliteten. Ophelias Brygga – som ju är en del av Oceanhamnen – är ett bra exempel på hur vi lyckats göra just detta: skapa fler bostäder som gör Helsingborg ännu mer attraktivt
  Christian Orsing (M), kommunalråd och stadsbyggnadsnämndens ordförande i Helsingborg.
  Hyllie är ett av Sveriges mest intressanta tillväxtområden just nu. Hyllie Gärde är precis den här typen av projekt som gör oss som samhällsutvecklare extra stolta. Vi vill skapa en attraktiv plats att bo och trivas på, med fokus på god gestaltning, social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
  Fredrik Lidjan, verkställande direktör på Magnolia Bostad
  Vi ser en fantastisk potential i Hyllie och ser med stor glädje fram emot att vara en del av det nya kvarterat och öppna vår 45:e City Gross-butik just här. Nu börjar arbetet med att bygga upp en en helt ny stormarknad från grunden
  Per Edstam, etableringschef på Bergendahl Food som driver City Gross
  Det är mycket glädjande att vi nu ytterligare stärker vårt samarbete med Derome. Vi samarbetar redan och har ett gemensamt projekt på gång just nu i Bro, Upplands Bro kommun, där vi tillsammans utvecklar ett nytt samhälle för en social mångfald och för alla faser i livet. Deromes omsorg om att skapa bostadsområden som är socialt och miljömässigt hållbara stämmer väl med våra värderingar
  Fredrik Lidjan, verkställande direktör Magnolia Bostad
  Vi vill ta ansvar för framtidens trähusbyggnation och tillsammans med Magnolia Bostad är vi övertygade om att vi kan göra skillnad. Husen vi producerar ligger helt rätt i tiden avseende miljö- och energikrav. I och med detta samarbete kommer vi kunna bygga framtidens bostäder i större omfattning än tidigare. Vi är oerhört glada och ser nu fram emot att komma igång med utvecklingen av nya bostadsområden tillsammans
  Ted Mellin och Henrik Svahn, båda affärschefer på Derome
  Ett av våra mest attraktiva lägen i kommunen ska omvandlas från ett industriområde till en ny marin stadsdel. Bostäder och nya rekreationsområden planeras här och området blir ett lyft för hela Vårby
  Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun
  Vårby är ett tillväxtområde med stor potential och vi kommer här att skapa en levande stadsdel. Vårt ledmotiv har redan från start varit social hållbarhet eftersom vi vill skapa en trygg och trivsam miljö för invånarna. Vi gör detta bland annat genom att producera en bra mix av bostäder, service och kommersiella lokaler samtidigt som vi tillgängliggör naturområden runt omkring
  Fredrik Lidjan, verkställande direktör på Magnolia Bostad
  Det känns otroligt roligt att få ansluta sig till Magnolia Bostad som är en snabbväxande och framgångsrik aktör på bostadsmarknaden
  Christina Hambäck
  Vi ser mycket framemot att tillsammans med Christina ytterligare utveckla vår verksamhet
  Fredrik Lidjan, verkställande direktör på Magnolia Bostad
  Vi ser med stor glädje fram emot detta samarbete med Heimstaden. I och med nu tecknat avtal ökar vår säkerhet och snabbar ytterligare upp vår expansion som en av Sveriges ledande samhällsutvecklare.
  Fredrik Lidjan, verkställande direktör Magnolia Bostad
  Noteringen är ett kvitto på att Magnolia Bostad har gjort en fantastisk resa de senaste åren. Med den plattform vi har byggt kommer vi fortsätta generera kompetens, kapital och nya affärer till bolaget.
  Fredrik Holmström, grundare och styrelseordförande Magnolia Bostad
  Vi ser ett fortsatt stort behov av bostäder på de orter där vi verkar. Vår mix av hyresrätter och bostadsrätter i kombination med vårdboenden och hotell är en sund bas för fortsatt expansion med målet att bli Sveriges främsta samhällsutvecklare. Vi växer med god lönsamhet samtidigt som vi utvecklar attraktiva bostäder som folk har råd att bo i .
  Fredrik Lidjan, verkställande direktör Magnolia Bostad
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp