Analysguiden: Hyresrätt ger lägre risk

Report this content

Igår, 2018-03-01, släppte Analysguiden  första grundanalysen på Magnolia.

Aktier i bostadsutvecklingsbolag har fallit kraftigt under hösten 2017. I Magnolia Bostads fall tycker vi det är överdrivet då bolaget i huvudsak säljer hyresrättsbestånd i förväg till institutioner, vilket ger en lägre risk.

Magnolia Bostad är ett bostadsutvecklingsbolag etablerat år 2009. Bolagets affärsmodell har en lägre risk än sektorn överlag då huvuddelen av de nyproducerade lägenheterna upplåts med hyresrätt och där marken till stor del förvärvats via kommunala markanvisningar. Hyres­­rättsfastigheterna säljs innan byggstart till främst institutionella placerare, vilket minskar både kapitalbindningen och risken Projekten blir dessutom ofta litet större vilket ger skalekonomi. Däremot blir Magnolias resultat volatilt när projekten resultat­redovisas direkt när försälj­nings- och entreprenadavtal är tecknade och detaljplanen är fastställd för ett enskilt projekt.

Bolagets byggrättsportfölj med poten­tiellt cirka 16 400 lägenheter finns i tillväxt- och regionstäder i mellersta och södra Sverige med en tyngdpunkt i Stockholms­regionen. Det gör Magnolia till en medelstor aktör i sektorn.

Bolaget har som målsättning att producera omkring tre tusen hyresrätter årligen med en snittstorlek på omkring 45 kvadratmeter. Under 2017 sålde bolaget drygt 2 200 enheter (boenden). Utöver bostäder avser bolaget att årligen uppföra några hotell -och vårdanläggningar, vilket ger ytterligare riskspridning. Så länge ränteläget förblir lågt och institutionella investerare har aptit på alternativa investeringar bör Magnolia kunna avyttra sina fastigheter till höga driftnetto­multiplar (strax över 20 ggr). 

Aktiekursen i Magnola Bostad har fallit kraftigt under hösten 2017. Detta i spåren av en uppskattad tio procents prisnedgång för bostadsrätter på ledande mark­nader som Stockholm, men som nu kan ha börjat återhämta sig,

Vi inleder bevakning av Magnolia-aktien med ett Öka-råd och en riktkurs på 63 kronor.  Vårt scenario bygger på att bolaget kan upprätthålla de relativt höga försäljningsintäkterna 2017 till mellan 22 och 23 procents rörelsemarginal.  

Läs hela analysen här

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.