Analysguiden: Tendens till återhämtning

Magnolia Bostad redovisade ett rörelseresultat på 73 miljoner kronor för kvartal 2/2019. Ett JV-projekt i Upplands-Bro bidrog positivt, medan ett prissänkt brf-projekt i Uppsala hade en negativ resultatpåverkan. Vi sänker vår riktkurs till 42 kronor per aktie i Bas-scenariot jämfört med tidigare 44 kronor.

Magnolia Bostad är ett bostadsutvecklingsbolag, etablerat år 2009. Bolagets affärsmodell har en lägre risk än sektorn överlag. Det då huvuddelen av de nyproducerade lägenheterna upplåts med hyresrätt och där marken till stora delar förvärvats via kommunala markanvisningar. Fastigheterna säljs innan byggstart till främst institutionella placerare, vilket minskar både kapitalbindningen och risken. Projekten blir ofta litet större vilket ger skalekonomi. Att Magnolia Bostads rörelseresultat blir volatilt visade sig under kv4/2018 och kv1/2019 när avräkningen av projekt var försumbart. Rörelseresultatet lyftes av uppvärdering av förvaltningsfastigheter enligt redovisningsstandarden IAS40.

Bolagets mål är att ha kapacitet att producera omkring tre tusen bostadslägenheter (hyres- och bostadsrätter), två till fyra vårdboenden samt ett till två hotell per år. Kvartal 1/2019 blev mycket svagt med endast 8 sålda boenden, men ökade sedan till 275 stycken i andra kvartalet 2019. Bolagets bruttovinst på försäljningen under kv2/2019 blev 7 miljoner kronor.

Trots byggstarter för projekt i Sundsvall och Upplands-Bro revidera vi ned våra intäktsprognoser för helåret 2019 med 100 miljoner kronor till 1300 miljoner kronor. Att vår rörelseresultatprognos 2019 är högre än 2020 beror på värdeökningar under H1 2019. Exklusive värdeökningar tror vi på en rörelseresultatförbättring under 2020.

Magnolia Bostad-aktien är lågt värderad, då bolaget har möjlighet att sälja över 2 000 lägenheter per år givet sin byggrättsportfölj. Återhämtningen vän­tas inte bli skarp förrän mot slutet av prognosperioden (år 2020-2022). Vår motiverade riktkurs minskar till 42 kronor per aktie (tidigare 44 kronor) enligt vårt Bas-scenario.

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera