Byggstart samhällsfastigheter i Borlänge kommun

Report this content

Nu tas första spadtaget på SBBs projekt, tillsammans med Magnolia Bostad, Gyllehemmet i Borlänge kommun – en samhällsfastighet med särskilt boende för äldre. Fastigheten rymmer 54 lägenheter, 47 trygghetsbostäder, förskola, hemtjänst och dagverksamhet.

På plats var Magnolia Bostad, SBB, Borlänge kommun och entreprenören PEAB. Gyllehemmet ligger enbart 2 km från Borlänge centrum. Platsen blir ett välkomnande kvarter för alla åldrar och kommer bland annat erbjuda gröna gårdsytor med odling och gemensamma utrymmen som storkök, samt gym och spa-avdelning för de boende. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

”Gyllehemmet kommer göra avtryck i kommunen. Det blir en plats där generationer möts och byter erfarenheter. Jag vet också att många äldre i Borlänge vill bo på ett trygghetsboende, det har jag ofta fått höra på olika möten med pensionärsorganisationer. Det är en glädjens dag, då jag idag får ta det första spadtaget för att uppfylla deras drömboende”, säger Jan Bohman (S) Kommunstyrelsens ordförande på Borlänge kommun.

SBB och Magnolia Bostad ser ett ökat behov av olika typer av samhällsfastigheter och är nu stolta över att bidra till tillväxten i kommunen, där efterfrågan av trygghetsbostäder är stor.

”Vi är stolta fastighetsägare av det uppväxande Gyllehemmet. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden är långsiktiga ägare av social infrastruktur och är glada över att vi kan fortsätta investera i Borlänge”, säger Krister Karlsson, Vice VD och fastighetsutvecklingschef på Samhällsbyggnadsbolaget.

”Vi är glada över att ha fått förtroendet från kommunen att bygga lokaler för kommunala kärnverksamheter samt Borlänges första trygghetsboende. Gyllehemmet är ett projekt vi är stolta över. Borlänge och Dalarna är en viktig marknad där vi vill fortsätta att investera”, säger Catrin Viksten, Chef Samhällsfastigheter på Magnolia Bostad.

”Allt fler Borlängebor blir riktigt gamla och får leva länge. Då behövs moderna boenden med en standard som våra äldre förtjänar. Det är därför jätteroligt att få ta detta spadtag idag. Jag hoppas verkligen att alla framtida boende kommer att trivas och att de får energi av att höra barnskratt och lek”, säger Anita Nordström (S) Omsorgsnämndens ordförande på Borlänge kommun.

I Borlänge kommun ökar även behovet av förskoleplatser.

”Allt startar i förskolan. Här får barnen börja sitt lärande och får erfarenheter av socialt samspel samt språkutveckling. Både skollag, läroplan och allt mer modern pedagogik ställer högre krav på våra lokaler. Jag är därför glad att vi idag tar ett spadtag för en helt ny förskola i Gylle och jag tror och hoppas att såväl barn som personal kommer att trivas. En bra förskola lägger grunden för högre måluppfyllelse längre upp i åldrarna”, säger Monica Lundin (L) Barn- och utbildningsnämndens ordförande på Borlänge kommun.

Se gärna vår film om spadtaget och projektet Gyllehemmet här: film om projektet

 

För mer information, vänligen kontakta:
Catrin Viksten, Chef Samhällsfastigheter

070 161 05 92, catrin.viksten@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar