Gurmo Endale utses till ny vice VD för Magnolia Bostad

Report this content

Gurmo Endale, Chief Investment Officer på Magnolia Bostad, har utsetts till vice VD för Magnolia Bostad AB. Tidigare vice VD Erik Rune kvarstår i bolaget till augusti 2020.

Gurmo Endale kvarstår i sin roll som Chief Investment Officer, ingår i ledningsgruppen och innehar nu också den kompletterande titeln vice VD. Nuvarande vice VD Erik Rune är kvar i bolaget och avslutar sin tjänst augusti 2020 för att tillträda som VD för Holmströmgruppen. Holmströmgruppen ägs av Magnolia Bostads styrelseordförande Fredrik Holmström.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, Verkställande Direktör
072 720 00 06, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se

Information i denna rapport är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019. kl. 20.30 CEST.

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar