Halvårsrapport januari - juni 2019

Vi har under kvartalet produktionsstartat 921 boenden. Av dessa utvecklas 645 boenden i egen förvaltning genom vårt joint venture med Heimstaden Bostad. Husen kommer att uppföras som flerbostadshus i trä.

Januari - Juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 439 mkr (798).
 • Rörelseresultatet uppgick till 195 mkr (206), varav 169 mkr (-) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 108 mkr (139) och resultat efter skatt uppgick till 86 mkr (139).
 • Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel, uppgick till 1,93 kr per aktie (3,60).

April - Juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 402 mkr (267).
 • Rörelseresultatet uppgick till 73 mkr (93), varav 4 mkr (-) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 28 mkr (59) och resultat efter skatt uppgick till 39 mkr (59).
 • Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel, uppgick till 0,90 kr per aktie (1,45).

 

Viktiga händelser april - juni 2019

 • Försäljningar, antal boenden
  - Projekt Norrtälje Hamn, 167
  - Projekt Lilium etapp 2, 90
  - 18 bostadsrätter i tidigare produktionsstartade projekt
 • Produktionsstarter, antal boenden
  - Projekt Norrtälje Hamn, 167
  - Projekt Lilium etapp 2, 109
  - Joint venture (JV) projekt Brogårdstaden, 645
 • Färdigställt Adjutanten, Visby om 68 boenden för egen förvaltning.
 • Tecknat villkorat avtal om försäljning av projektet Täljöviken.
 • Tecknat avtal om försäljning av aktier i JV som äger Skogskarlen 3, Solna.
 • Bildat JV med Heimstaden Bostad.
 • Tecknat entreprenadavtal med Derome avseende uppförande av trähus.

 

Viktiga händelser efter kvartalets utgång
 

 • Inga viktiga händelser har skett efter kvartalets utgång.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Lidjan, Verkställande Direktör
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se 

Fredrik Westin, CFO
fredrik.westin@magnoliabostad.se

tel. 072 720 00 06  

Information i denna rapport är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 juli 2019 kl. 08.00 CEST.

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se


Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se