• news.cision.com/
  • Magnolia Bostad AB/
  • Magnolia Bostad AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer på sustainable bond list vid Nasdaq Stockholm

Magnolia Bostad AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer på sustainable bond list vid Nasdaq Stockholm

Report this content

Magnolia Bostad AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 1 oktober 2021 seniora icke säkerställda gröna obligationer om SEK 225 000 000 under ett ramverk om totalt SEK 1 000 000 000 (”Obligationerna”). Efter emissionen har totalt gröna obligationer om SEK 725 000 000 emitterats under ramverket. Bolaget har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om upptagande till handel av Obligationerna på sustainable bond list vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas bli omkring den 8 november 2021. Med anledning av upptagande till handel har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer finns tillgängligt på Bolagets webbplats https://om.magnoliabostad.se/en/bonds och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnolia Bostad:
Fredrik Westin, vice VD och CFO
fredrik.westin@magnoliabostad.se eller tel. 072 720 00 06

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Mer information på www.magnoliabostad.se