Magnolia Bostad AB:s styrelse föreslår utdelning och att utdelningsförslaget ska behandlas vid en extra bolagsstämma

Report this content

Magnolia Bostad AB:s styrelse har beslutat att föreslå en utdelning för verksamhetsåret 2019 om 2 kronor per aktie.

Magnolia Bostad AB kommer att kalla till en extra bolagsstämma som ska hållas fredagen den 20 november 2020. Under rådande omständigheter kommer stämman att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler innebärande att någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att äga rum.

Mer information om den extra bolagsstämman lämnas inom kort i en separat kallelse till stämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, Verkställande direktör
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se 

Fredrik Westin, CFO
fredrik.westin@magnoliabostad.se
072 720 00 06

 

Information i detta meddelande är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2020 kl. 19.15 CET.

Magnolia Bostad (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar