Magnolia Bostad avyttrar ägande i Joint Venture till Randviken

Magnolia Bostad har ingått avtal om försäljning av sin del av det Joint Venture-bolag som äger fastigheten Skogskarlen 3 i Bergshamra, Stockholm.  Fastigheten, som förvärvades av Magnolia Bostad 2014, omfattar en kontorsbyggnad om cirka 9 000 kvm uthyrbar area.

Magnolia Bostad tecknade i mars 2018 avtal om att ingå ett Joint Venture med Randviken gällande fastigheten Skogskarlen 3 i Bergshamra utanför Stockholm. Bolaget skapades genom att Randviken indirekt förvärvade hälften av aktierna i bolaget.

Magnolia Bostad avyttrar nu sin halva av JV:t till Randviken. Frånträde kommer ske under andra halvåret 2019.

Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 290 mkr före avdrag av latent skatt och är i linje med verkligt värde enligt den värdering som låg till grund för bokslutet för första kvartalet 2019.

Magnolia Bostad kommer efter försäljningen ha kvar möjligheten att utveckla bostäder eller samhällsfastigheter på eventuella tillkommande ytor på fastigheten. Försäljning sker eftersom kontorsutveckling inte är en del av Magnolia Bostads affärsfokus.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör Magnolia Bostad 
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se 

Mikaela Senator, IR ansvarig 
070 775 57 57, mikaela.senator@magnoliabostad.se 


Magnolia Bostad AB org.nr 556797–7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se


Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar