Magnolia Bostad har förvärvat mark i Svedala, Skåne

Report this content

Magnolia Bostad har förvärvat mark i Svedala kommun, för utveckling av bostäder om cirka 13 000 kvm BTA. Fastigheten är belägen i den nordöstra delen av Svedala.

Förvärvet sker som en bolagsaffär och avser fastigheterna Svedala 29:1 samt Svedala 29:2. Förvärvet är villkorat av att detaljplan vinner lagakraft, något som förväntas ske under början av 2024.

Området har ett attraktivt läge med närhet till Svedala centrum, E65:an samt ligger knappt en kilometer från Svedala station där regionaltågssystemet Pågatågen når Malmö på cirka 20 minuter.

"Förvärvet är en naturlig fortsättning på Magnolia Bostads utveckling i region Syd. Vi är glada att få utveckla attraktiva bostäder i Svedala,” säger Mats Nilsson, Regionchef Syd.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson, Regionchef Syd
070 233 09 45, mats.nilsson@magnoliabostad.se

Marita Björk, IR- och pressansvarig finansiell media
072 720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar