Magnolia Bostad har sålt 189 bostäder i centrala Enköping

Report this content

Magnolia Bostad har sålt 189 hyresbostäder i Lillsidan, centrala Enköping till Mästerbo Fastighets AB som är samägt av Estea och CBRE Global Investors. Bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 435 mkr.

Försäljningen sker som en bolagsaffär och avser fastigheterna Enköping Lillsidan 5:7 och Enköping Lillsidan 5:8. Projektet har byggstartats och består av flerbostadshus i två kvarter, varav det ena byggs ovanpå en dagligvarubutik. Totalentreprenadavtal är tecknat med ByggPartner och byggnaderna kommer att certifieras i enlighet med Miljöbyggnad Silver. Husen är ritade av Liljewall Arkitekter. Inflyttning är beräknad att ske i etapper under 2023–2024. Efter försäljning och frånträde av projektet har Magnolia Bostad ett projektledningsavtal med köparen som löper fram till färdigställande.

Området har ett mycket attraktivt läge med närhet till Enköping centrum och kommer att genomgå en totalomvandling till en ny attraktiv stadsdel. Genom denna nya stadsdel kommer Enköpings citykärna expandera på ett naturligt och trivsamt sätt.

Vi är mycket glada över att få vara med och utveckla denna nya stadsdel med moderna och välplanerade bostäder åt Mästerbo Fastighets AB. Deras koncept att äga och förvalta fastigheter med högt ställda krav på långsiktig hållbarhet stämmer mycket väl med Magnolia Bostads värderingar och arbetssätt”, säger Björn Bergman, Regionchef Öst på Magnolia Bostad

Wigge & Partners samt JLL har agerat rådgivare åt Magnolia Bostad.

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Bergman, Regionchef Öst
070 968 15 82, bjorn.bergman@magnoliabostad.se

Marita Björk, IR- och pressansvarig finansiell media
072 720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar