Magnolia Bostad har sålt en samhällsfastighet i Borlänge till SBB

Report this content

Magnolia Bostad har sålt en samhällsfastighet till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Fastigheten omfattar ett särskilt boende för äldre på 54 lägenheter, 47 trygghetsbostäder, lokaler för dagverksamhet, kontor för hemtjänst och en förskola med plats för 120 barn. Totalt omfattar projektet cirka 10 000 kvm BTA. Bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 335 miljoner kronor.

Försäljningen sker som en bolagsaffär och avser fastigheten Gyllehemmet 2 i Borlänge. Vinstavräkning sker det andra kvartalet 2020. Fastigheten har lagakraftvunnen detaljplan och fyra 20-åriga hyresavtal tecknade under slutet av 2019 med Borlänge kommun. Fastigheten kommer att samla kommunala verksamheter under samma tak där det finns möjlighet för de olika verksamheterna att nyttja gemensamma funktioner såsom som storkök, gym och bastu. Byggnaden kommer att ha dubbla hissar, samlingssal och för äldreboendet en SPA-avdelning.

–– Vi ser fram emot att fördjupa vårt redan starka samarbete med Borlänge kommun som vi gjort ett flertal affärer med tidigare samt att utveckla vårt samarbete med Magnolia Bostad ytterligare. Fastigheten med 20-åriga kommunala hyresavtal passar mycket bra in i vår portfölj med samhällsfastigheter där cirka 90 procent av hyresintäkterna är finansierade av de nordiska välfärdsstaterna. Kombinationen av äldreboende, förskola, trygghetsboende och hemtjänst, ser vi som en effektiv lösning på de stora kommande behoven av offentlig omsorg, säger Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

–– Vi välkomnar SBB som köpare av Gyllehemmet. Detta är vår första försäljning till SBB vilket känns riktigt roligt och vi ser mycket fram emot vårt samarbete. SBB är en stark lokal aktör med en gedigen förvaltningsorganisation. Vi har en mycket god dialog med Borlänge kommun och nu vill vi fortsätta att utveckla och bygga i på fler platser i Borlänge. Vi tror på konceptet med flera viktiga samhällsfunktioner i en byggnad då det innebär yteffektiva och hållbara lösningar för våra samarbetspartners,
säger Catrin Viksten, Chef Samhällsfastigheter på Magnolia Bostad.

Entreprenadavtal är tecknat med PEAB och byggstart planeras till hösten 2020, med beräknat färdigställande under senare delen av 2022. Efter försäljning och frånträde av projektet har Magnolia Bostad ett projektledningsavtal med köparen som löper fram till inflyttning. Projektledningsavtalet faktureras och intäktsredovisas löpande.


Wigge & Partners har agerat legal rådgivare till Magnolia Bostad. Bernström & Partners har varit rådgivare varit rådgivare i affären.

För mer information, vänligen kontakta:
Catrin Viksten, Chef Samhällsfastigheter på Magnolia Bostad
070 161 05 92, catrin.viksten@magnoliabostad.se

Marita Björk, IR- och pressansvarig finansiell media
072 720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078, är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar