Magnolia Bostad inbjuder 21 februari till telefonkonferens vid offentliggörande av Bokslutskommuniké 2018

Magnolia Bostad offentliggör sin bokslutskommuniké för 2018 den 21 februari cirka kl. 07.30 och inbjuder med anledning av detta till en telefonkonferens kl. 09.00 samma dag.

Telefonkonferens
Investerare, analytiker, aktieägare och media bjuds in till en telefonkonferens:

Datum: den 21 februari 2019
Tid: kl. 09.00 

Fredrik Lidjan, verkställande direktör och Fredrik Westin CFO kommer att kommentera resultatet, efter detta kommer det att finnas tid för frågor.

Telefonkonferensen kommer att hållas på svenska. För att delta i telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in på något av följande telefonnummer:
Sverige: 08 566 427 04
UK: +44 3333 009 261

Det går även att lyssna av telefonkonferensen på http://ir.magnoliabostad.se/.
Presentationsmaterial på svenska och engelska kommer att kunna laddas ned från hemsidan senast en timme innan telefonkonferensens början.

Media
För att boka intervju med Fredrik Lidjan, verkställande direktör eller Fredrik Westin, CFO kontakta Marita Björk på tel. 072 720 00 06 eller via e-post: marita.bjork@magnoliabostad.se

För mer information, vänligen kontakta:
Marita Björk, IR-ansvarig
072 720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se 

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar