Magnolia Bostad ingår avsiktsförklaring om försäljning av drygt 2 000 hyresrätter

Avsiktsförklaringen omfattar drygt 2 000 hyresrättslägenheter fördelat på sex projekt. Avsikten är att ingå bindande avtal för respektive projekt innan byggstart som förväntas infalla jämt fördelat under de kommande två åren.

Bostäderna utvecklas med stor hänsyn tagen till miljö och mångfald vilket borgar för en långsiktig hållbarhet för både fastighetsägare och boende. I kombination med husens moderna gestaltning och välplanerade ytteffektiva lägenheter skapas attraktiva boendemiljöer.

Vi har de senaste åren byggt upp en stor projektportfölj bestående av nästan 6 000 bostäder. Intentionen att avyttra ca en tredjedel av denna portfölj ger utrymme för framtida tillväxt och dessutom möjliggör samarbetet med en långsiktig ägare ännu bättre förutsättningar till att skapa kvalitativa bostäder, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör i Magnolia Bostad.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan
Verkställande direktör
070-223 43 47
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se


Magnolia Bostad bildades 2009 med visionen att skapa moderna hem och bostadsmiljöer genom smarta funktioner och tilltalande arkitektur. Bolaget utvecklar nya bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter, i attraktiva lägen främst i Sveriges storstadsområden och regionstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Projektportföljen omfattar cirka 5 700 bostäder. Magnolia Bostad är noterat på Nasdaq First North. Pareto Securities agerar Certified Adviser åt Bolaget. 

Mer information om Magnolia Bostad finns på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar