Magnolia Bostad och Heimstaden utvecklar boenden i Skellefteå

Magnolia Bostad tecknar avtal om försäljning av projektet Västra Erikslid i Skellefteå kommun till Heimstaden Bostad. Projektet omfattar utveckling av cirka 300 boenden om 21 000 kvm BTA. Bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till ca 475 mkr.

Försäljningen avser del av fastigheten Skellefteå 5:1 i Västra Erikslid, inom vilken Magnolia Bostad vann en markanvisningstävling i mars 2020. Projektet har lagakraftvunnen detaljplan och totalentreprenad är tecknad med Derome. 

Försäljningen sker som en bolagsaffär med planerad inflyttning i slutet av 2022. Efter försäljning och frånträde av projektet har Magnolia Bostad ett projektledningsavtal med köparen som löper fram till inflyttning. Projektledningsavtalet faktureras och intäktsredovisas löpande.

Vi är mycket glada att ha påbörjat vårt första projekt i Skellefteå och bidra till kommunens expansiva tillväxt. Tillsammans med Heimstaden Bostad och Derome har vi tidigt i projekteringen säkerställt att projektet kommer att ha en genomgående hög standard med hållbara och miljövänliga byggmaterial, säger Björn Bergman, Regionchef Öst på Magnolia Bostad.

Med Västra Erikslid utökar vi vår fastighetsportfölj i Skellefteå där vi redan är en lokalt etablerad fastighetsägare och långsiktig förvaltare av människors hem. Projektet kompletterar vår egen nyproduktion och för övrigt så fortsätter vi investera i vårt bestånd för att skapa omtänksamma hyresbostäder som går i linje med våra värderingar ”Care, Dare och Share”, säger Patrik Hall, VD, Heimstaden Bostad

Projektet är beläget i Västra Erikslid cirka en kilometer norr om Skellefteå centrum. Området har goda kommunikationer och ligger i ett eftertraktat läge med direkt närhet till friluftsområdet Vitberget och Erikslids centrum. Västra Erikslid är först ut att exploateras av Skellefteås nya stora bostadsområden med flerbostadshus.

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Bergman, Regionchef Öst
070 968 15 82, bjorn.bergman@magnoliabostad.se

Mikaela Senator, IR-ansvarig
070 775 57 57, mikaela.senator@magnoliabostad.se

 

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078, är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar