Magnolia Bostad och Randviken Fastigheter bildar JV avseende fastighet i Bergshamra, Solna

Report this content

Magnolia Bostad har tecknat avtal om att ingå ett Joint Venture med Randviken gällande fastigheten Skogskarlen 3 i Bergshamra utanför Stockholm.

Fastigheten, som förvärvades av Magnolia Bostad 2014, innefattar en kontorsbyggnad om cirka 10 000 kvm med bland andra Meda och Babybjörn som hyresgäster. JV:t skapas genom att Randviken indirekt förvärvar hälften av aktierna i bolaget som äger fastigheten till ett underliggande fastighetsvärde om 260 mkr före avdrag för latent skatt. Tillträde är planerat till andra kvartalet 2018.

Vi är glada över att ha etablerat ett joint venture med Randviken, en partner vi har goda erfarenheter av att samarbeta med. I Skogskarlen-projektet har vi hittat ett upplägg där vi drar nytta av varandras spetskompetenser - Magnolia Bostad kan fokusera på utveckling av nyproduktion av bostäder, medan Randviken kan fokusera på områden som ligger utanför Magnolia Bostads strategi, dvs utveckling och förvaltning av kontorsbyggnaden som blir ett mycket spännande projekt, säger Fredrik Lidjan, vd på Magnolia Bostad.

För Randviken, som söker utveckling i kombination med uthålliga kassaflöden där vi ser en potential att tillföra värden, är det här JV:t helt i linje med vår affärsidé. Magnolia Bostad har under lång tid bevisat att de kan skapa unika boendemiljöer och tillsammans med vår breda utvecklings- och förvaltningskompetens ser vi detta som en mycket intressant möjlighet. Fastighetens läge, både sett till närliggande natur och inte minst kommunikationer gör detta JV extra spännande. Vi ser verkligen fram emot att utveckla fastigheten tillsammans med Magnolia Bostad, säger Tobias Emanuelsson, styrelseordförande Randviken Fastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Berg, Chef Affärsutveckling 
073-708 82 19,
stefan.berg@magnoliabostad.se                

Mikaela Senator, IR-ansvarig 
070-775 57 57, mikaela.senator@magnoliabostad.se 

Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar