Magnolia Bostad publicerar årsredovisning för 2017

Report this content

Magnolia Bostads Årsredovisning för 2017 på svenska finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.magnoliabostad.se.

Den engelska Årsredovisningen för 2017 beräknas publiceras på Magnolia Bostads webbplats i början av april 2018.

Tryckt årsredovisning på svenska kommer att finnas tillgänglig för beställning i mitten av april 2018 via e-post info@magnoliabostad.se eller på telefon 08 – 470 50 80.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör
070-223 43 47, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se

Fredrik Westin, CFO
070-943 73 31, fredrik.westin@magnoliabostad.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Magnolia Bostad är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 kl. 09.30.

Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 


Taggar: