Magnolia Bostad publicerar årsredovisning för 2018

Magnolia Bostads årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på svenska på bolagets webbplats, www.magnoliabostad.se.

Den engelska versionen av årsredovisningen för 2018 beräknas publiceras på Magnolia Bostads webbplats under de första veckorna i april 2019.

Tryckta årsredovisningar på svenska kommer att finnas tillgängliga för beställning från 24 april 2019 via e-post info@magnoliabostad.se eller på telefon 08 – 470 50 80.

För mer information, vänligen kontakta:
Marita Björk, Investor Relations manager 
072 720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Magnolia Bostad är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, den 28 mars 2019 kl. 17.00.


Magnolia Bostad AB org.nr 556797–7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se


Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar