Magnolia Bostad publicerar årsredovisning för 2020

Report this content

Magnolia Bostads årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på svenska på bolagets webbplats, www.magnoliabostad.se.

Den engelska versionen av årsredovisningen för 2020 beräknas publiceras på Magnolia Bostads webbplats före april månads utgång 2021.

Tryckta årsredovisningar på svenska kommer att finnas tillgängliga för beställning från 22 april 2021 via e-post info@magnoliabostad.se eller på telefon 08 470 50 80.

För mer information, vänligen kontakta:
Marita Björk, IR- och pressansvarig finansiell media
072 720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Magnolia Bostad är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, den 31 mars 2021 kl. 12.30.

Magnolia Bostad (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar